PL EN


2011 | 7 | 2 | 46-53
Article title

Niektóre problemy z tlumaczeniem Frame Analysis Goffmana - perspektywa tlumacza

Content
Title variants
EN
SOME PROBLEMS WITH THE POLISH TRANSLATION OF ERVING GOFFMAN'S FRAME ANALYSIS - TRANSLATOR'S PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: Frame Analysis (1974) is probably the most important work written by Erving Goffman, however it was only recently translated into Polish. The author of this article (a sociologist and the translator of Goffman's book) presents an overview of major problems involved in the process of this translation, especially those pertaining to main concepts introduced by Goffman. Among these are frame and framing, containment, keying, and flooding out. This paper also offers an attempt to adapt Goffman's conceptual framework to a systematic analysis of the very process of translation (which could be treated, as it is argued) as a keying of the original text.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
46-53
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Stanislaw Burdziej, Uniwersytet Warminsko- Mazurski w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, Poland
References
 • Burdziej, Stanisław (2010) „Wokół Analizy ramowej Ervinga Goffmana.”, s. XLIX-LX w: Goffman, Analiza ramowa, Kraków: Nomos.
 • Czyżewski, Marek (1983) „Miejsce analizy ramowej w socjologii Ervinga Goffmana.” Przegląd socjologiczny 33: 195-215.
 • Czyżewski, Marek (2010) „Analiza ramowa, czyli «co tu się dzieje?»”, s. VII- XLVII w: Goffman, Analiza ramowa. Kraków: Nomos.
 • Delaney, Michael (1973) Exchange on Frame Analysis. Dostęp 10 czerwca 2010. (http://www.unlv.edu/centers/cdclv/ega/documents/delaney_frame_73.pdf).
 • Encyklopedia muzyki (1995) (Red.) Andrzej Chodkowski. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 • Fine, Gary Alan i Philip Manning (2003) “Erving Goffman”, s. 457–485 w: The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists, (Red.) George Ritzer. Malden, MA: Blackwell.
 • Goffman, Erving (1961) Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.
 • Goffman, Erving (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, NY et al.: Harper & Row.
 • Goffman, Erving (1977) „Zakończenie” [Frame Analysis]. Przełożył Zdzisław Łapiński. Teksty (5)–(6): 257–258.
 • Goffman, Erving (1981) “A Reply to Denzin and Keller”. Contemporary Sociology 10(1): 60-68.
 • Goffman, Erving (1984) „Ramy pierwotne”. Przełożył Marek Ziółkowski, s. 363–387 w: Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, (Red.) Edmund Mokrzycki, t. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Goffman, Erving (2006) „Klucze i stosowanie kluczy”. Przełożył Sebastian Szymański, s. 348–358 w: Współczesne teorie socjologiczne, (Red.) A. Jasińska-Kania i in., t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Goffman, Erving (2010a) Analiza ramowa. Przełożył Stanisław Burdziej. Kraków: Nomos.
 • Goffman, Erving (2010b) Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji. Przełożył Paweł Tomanek. Kraków: Nomos.
 • Kubik, Jan (2007–2008) „Polityka kontestacji, protest, ruchy społeczne: logika rozwoju teorii”. Societas/Communitas 2(4)-1(5): 41–82.
 • Lakoff, George i Mark Johnson (1988) Metafory w naszym życiu. Przełożył Tomasz P. Krzeszowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Manterys, Aleksander (2008) Sytuacje społeczne. Kraków: Nomos.
 • Turner, Jonathan (2008) Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Przełożyli Grażyna Woroniecka i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA09869
YADDA identifier
bwmeta1.element.884f79a3-6527-364c-8d52-97b9cac6ab19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.