PL EN


2011 | 2(79) | 55-72
Article title

Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach - perspektywa pracownicza

Content
Title variants
EN
MISSION ORIENTED SCORECARD AT A HEALTH CARE UNIT: EMPLOYEE PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmowane reformy polskiego systemu opieki zdrowotnej ujawniły wiele problemów i nieprawidłowości. Rozwiązanie ich wymaga nie tylko nowego podejścia prawnego i organizacyjnego, ale również wypracowania i rozwoju efektywnych instrumentów łagodzących coraz bardziej dokuczliwą kwestię ryzyka podejmowania decyzji przez przywódców działających w jednostkach ochrony zdrowia. Wśród identyfikowanych zagrożeń naczelne miejsce przypada ryzyku zarządzania niezwykle spolaryzowaną – z punktu widzenia jawnych i niejawnych celów – grupą profesjonalistów medycznych, czyli głównie lekarzy i pielęgniarek. Poszukuje się zatem efektywnych narzędzi zarządzania tymi grupami pracowników. Jednym z takich narzędzi jest Mission Oriented Scorecard.
EN
Reform of the Polish healthcare system has revealed many problems and irregularities. Their solution requires not only a new legal and organizational approach, but also the development and advanced and effective instruments mollifying increasingly painful questions of risk in decisions taken by leaders active at healthcare units. Among identified threats, top position is taken by risk involving the extremely polarized, in terms of overt and covert objectives, group of medical professionals-mainly physicians and nurses. Thus, what are being sought are efficient tools for the management of these employee groups. One such tool is the Mission Oriented Scorecard.
Year
Issue
Pages
55-72
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-04-15
Contributors
 • Sabina Ostrowska, Szpital Powiatowy w Sanoku, Sanok, Poland
References
 • Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bruce A., Langdon K. (2001), Strategia w biznesie, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa.
 • Chylewska J. (2002), Zaangażowanie pracowników a wynik firm, „Manager”, nr 11.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1993), Post – Capitalist Society, Harper Business, New York.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Gordon T., Sterling Edwards W. (2009), Rozmawiać z pacjentem, Medicover, Warszawa.
 • Jonash R., Sommerlatte T. (1999), The Innovation Premium, Perseus Books, Cambridge, MA.
 • Kaplan R.S. (2005), Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej an strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Reserch, Warszawa, 9 luty 2005.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penc- Pietrzak J. (2005), Strategia wykorzystywania okazji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12.
 • Prahalad C.H., Hamel G. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 • Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Szewczyk K. (2002), Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii i biologii i medycyny, Oficyna Wydawnicza Proxima, Łódź.
 • Tyagi R.K., Gupta P. (2010), Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA096016
YADDA identifier
bwmeta1.element.89649955-2fa2-3b25-af1f-27d7fcf5bdc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.