PL EN


2017 | 20 | 1 | 88-121
Article title

Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus?

Content
Title variants
EN
Realism of Walter Felsenstein’s music theatre : truth or myth?
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study deals with Music Theatre of Walter Felsenstein (1901–1975), a renowned German opera director of the 20th century. It is based on the seminal monograph of estimable size by Boris Kehrmann, Vom Expressionismus zum verordneten „Realistischen Musiktheater“. Walter Felsenstein – Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951 (2015) that revisits Felsenstein’s directorial style and questions the presumption that he employed Realistic techniques in his operatic productions. However, the study does not merely summarize the issues introduced by Kehrmann. Since Felsenstein’s directorial style gained acceptance over the countries of the so-called Eastern Bloc, reception of Felsenstein’s work in Czech opera is the subject of inquiry, exploring the alleged influences and supporters of the director.
CS
Studie se zabývá konceptem hudebního divadla, jenž je spjat s tvorbou významného německého operního režiséra Waltera Felsensteina (1901–1975). Východiskem se stala monumentální monografie Borise Kehrmanna Vom Expressionismus zum verordneten „Realistischen Musiktheater“. Walter Felsenstein – Eine dokumentarische Biographie 1901 bis 1951 (2015), podrobující zásadní revizi představu o Felsensteinovi jako o režisérovi, který ve svých operních inscenacích realizoval přístupy realismu jakožto uměleckého stylu. Přítomná studie si neklade za cíl pouhou sumarizaci základních tezí Kehrmannovy knihy. Ohlas a recepce Felsensteinových operních režií v zahraničí, zejména pak v zemích tzv. východního bloku, autorky přivedly k nutnosti přezkoumat situaci v domácím kontextu, resp. v českých operních divadlech. Záměrem bylo položit si otázku, jak byl Felsensteinův vklad do inscenování opery přijímán v českém prostředí a zda tu našel své stoupence.
Contributors
  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic
  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.897fa7bc-ee27-446a-978d-bc7e52e24459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.