PL EN


2019 | 106 | 1 | 29-47
Article title

Zprávy z první linie : proměny hardcore-punkových fanzinů v post digitální době

Authors
Content
Title variants
EN
News from the front lines : the transformation of hardcore-punk fanzines in post-digital era
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The aim of this study is to critically analyze the role of printed fanzines in the post-digital era. Fanzines are non-commercial magazines which are mainly produced by subculture members. They used to bring fresh information to readers, but their role has changed. The main research question of this study is why Czech authors who are members of hardcore-punk subculture (who are currently the most active producers) still produce printed magazines when fresh information can be easily found on the internet. Fanzines in contrast with mainstream media are participatory media which turn consumers into producers – subculture has a non-hierarchical structure therefore it offers a bigger space for participation. I chose the method of qualitative in-depth interviews with 8 informers to learn more about subcultural mechanisms; a part of the informers were active in the pre-digital era and the second part of the informers were active in the post-digital era. This range of informers helped me to depict the change which came along with digital media.
CS
Záměrem této studie je kriticky zhodnotit roli tištěných fanzinů v post-digitální době. Fanziny jsou nekomerční časopisy, které nejčastěji využívají příslušníci subkultur. Dříve sloužily jako informační rozcestník, jejich role se ale změnila. Hlavní výzkumnou otázkou této studie je, proč mají autoři z řad současných tuzemských členů hardcore-punkové subkultury, kteří jsou nejaktivnějšími tvůrci fanzinů, stále potřebu vyrábět tištěné časopisy, když se všechny informace dají najít na internetu. Na rozdíl od mainstreamových médií je zde výrazná míra participace konzumentů mediálních sdělení, z nichž se stávají producenti – subkultura má nehierarchickou strukturu, proto dává velký prostor k participaci. Abych nahlédl do subkulturních mechanismů, pro sběr dat jsem zvolil metodu kvalitativních hloubkových rozhovorů s 8 informátory – část z nich byla aktivní v před-digitální době a část v post-digitální době. Takový výběr mi umožnil lépe postihnout změnu, která přišla s digitálními médii.
Year
Volume
106
Issue
1
Pages
29-47
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.8a50bb6a-f9f4-4898-bec7-589642f6e13b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.