PL EN


Journal
2009 | 35 | 1 | 235-244
Article title

Jestem stąd, więc... – poczucie tożsamości mieszkańców ziemi lubińskiej i polkowickiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
I am from here, so.. . – identity awareness among the inhabitants of the Lubin and Polkowice regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authoress analyses the identity of the inhabitants of Lubin and Polkowice and singles out the elements that could have influenced it. In formulating the final conclusions a questionnaire was used where the respondents reflected on their relations with the place they live in, and specified if those relations had only psychological background or were based on the historical or anthropological and ethnographical factors as well. The question if the Lubinians and Polkowicians wish to initiate the local and regional activities was also asked.
Discipline
Journal
Year
Volume
35
Issue
1
Pages
235-244
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Barbara Techmanska, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historyczny, Zaklad Dydaktyki Historii, ul. Szewska 49, 50-139 Wroclaw, Poland
References
  • Dunaj A., Rozwój regionu i jego społeczne skutki, [w:] Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 1996.
  • Kranz E. M., Tradycje górnicze – wprowadzenie, „Zeszyty Lubińskie”, nr 1, Oblicza Kultury, red. B. Techmańska, M. Zawadka, Lubin 2003.
  • Machnicki W., Historia Polkowic, Polkowice 1998.
  • Misztal J., Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesiedlenia Niemców z Polski, próba bilansu, [w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Kraków 1998.
  • Ordyłowski M., Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców wsi dolnośląskiej, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006.
  • Sternicki C., S. Tokarczuk, Na przestrzeni lat. Monografia gminy wiejskiej Lubin, Lubin 1995.
  • Szczepański M. S., Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, [w:] W. Wesołowski, J. Włodarek (red.): Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska-Europa-Świat, Warszawa 2005, s. 121-140.
  • www.jezyk-polski.pl/pts/mszczepanski.htm
  • Żerelik R., Łemkowska watra na obczyźnie-integrująca rola corocznych spotkań łemkowskich, [w:] Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic histo-rycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA085816
YADDA identifier
bwmeta1.element.8b8ea855-d8d0-3e95-9d85-3e3474cdd397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.