Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 11 | 869-885

Article title

Krize Odvolacího orgánu Světové obchodní organizace: její příčiny a následky

Content

Title variants

EN
The crisis of the appellate body of the world trade organization: its origins and consequences

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Systém řešení sporů Světové obchodní organizace (WTO) je v krizi. Ke konci roku 2019 přestal existovat Odvolací orgán WTO, jak byl dosud znám, a zůstane nefunkční do doby, než budou jmenováni jeho noví členové. Není ovšem jasné, kdy se tak stane. WTO tak nebude schopné se zabývat žádnými odvoláními, dokud nebude zablokování ze strany Spojených států překonáno. Současnou realitou je tak fungující mechanismus pouze v „prvoinstanční“ panelové fázi řízení, čímž připomíná dobu předcházející vzniku WTO – éru GATT. Kvůli neúspěšným pokusům reformovat Odvolací orgán je v současnosti zvažováno nebo již implementováno několik variant, jak zajistit funkční a předvídatelný systém řešení obchodních sporů. Nejnadějnější se zdá Mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení prosazované Evropskou unií. Nicméně ve srovnání s ceněným systémem WTO žádné alternativní uspořádání k řešení sporů nezakryje obecný trend odklonu od multilateralismu a rozvoje a dodržování mezinárodního práva.
EN
The World Trade Organisation (WTO) dispute settlement is in crisis. At the end of 2019, the Appellate Body at the WTO ceased to exist as we know it, and it will remain inoperative until the appointment of new Appellate Body, the timing of which is unclear. The WTO will not deal with new appeals until the deadlock maintained by the US on the appointment of AB members is broken. As a result the situation is now, resembling how dispute settlement used to work during the GATT, before the establishment of the WTO. Due to the failed attempts to reform the Appellate Body, there are several ways under consideration or implementation on how to provide a functional and predictable dispute settlement system. The Multi-party interim appeal arbitration arrangement championed by the EU seems the most promising. However, after such praised system, any alternative dispute settlement arrangements will not hide a general trend of departure from multilateralism and rule-based approach.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8bcf03b8-9970-494b-9dfc-693f9daf83bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.