Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 | 1 | 1-13

Article title

Pojetí vězeňského zdravotnictví v České republice

Authors

Content

Title variants

EN
Conception of health care in Czech prisons

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zabývá možnostmi pojetí českého vězeňského zdravotnictví. Téma je nahlíženo optikou současné české právní úpravy, mezinárodního soft law a širšího přístupu k vězeňské politice napříč Evropou. Autor zohledňuje taktéž historický vývoj vězeňského zdravotnictví na českém území. Závěrem autor dospívá k tomu, že současné pojetí vězeňského zdravotnictví, kde primárním poskytovatelem zdravotních služeb ve věznicích je Vězeňská služba ČR, je neudržitelné a navrhuje reformu celkového pojetí vězeňského zdravotnictví. Téma článku nabývá na aktuálnosti s ohledem na novou Koncepci českého vězeňství do roku 2025, kterou v nedávné době schválila vláda.
EN
The article deals with possible conceptions of health care in Czech prisons. The issue is examined from the view of the Czech legal provisions, international soft law and also from the broader approach to prison and health policies across Europe. Also historical point of view is taken into consideration. It concludes that Prison service as current provider of health care in prisons is no longer convenient. Therefore the author resumes that the conception of health care in prisons should be reformed. The issue is actual in relation to a new prison service conception which was prepared on Ministry of Justice.

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.8c8a9b33-4d81-40c1-8a31-ec2a3ded58fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.