Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 10 | 245-255

Article title

AROUND 'MULTICULTURALISM' (Wokól 'wielokulturowosci')

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present the descriptive definitions of 'multiculturalism'. The authoress shows that multiculturalism is an elusive concept. The definitions have been divided into three groups with each of them emphasizing various aspects of multiculturalism: socio-cultural one, political one and the one that regards multiculturalism as a dynamic social process. The authoress also presents philosophical concepts that are fundamental to the understanding of multiculturalism, namely postmodernism and cultural relativism, analyzed in the paper solely in the context of multiculturalism. Postmodernists affirmed the ideas of multiculturalism and political pluralism (i.e. Richard Rorty, Charles Taylor), while cultural relativists stressed that national diversification of various cultures is conditioned by historical development, and under no circumstances should cultures be judged. The authoress presents the philosophical concepts as the philosophical-cultural context of multiculturalism.

Year

Volume

10

Pages

245-255

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Anna Bilon, Dolnoslaska Szkola Wyzsza we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland

References

 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006.
 • Burszta W.J., Wojny metakulturowe i metakultura nowości, „Kultura Współczesna” 2007, nr 1 (51).
 • Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 • http://www.cafebabel.com/pol/article/16210/pi-pyta-dotyczcych-multikulturalizmu-europejskiego.html [stan z dnia 29.11.1998].
 • Jaroszewska A., Konsekwencje pluralizmu kulturowego, „Studia Niemcoznawcze”, t. XXXIII, Warszawa 2006.
 • Jaroszewska A., Wielokulturowość vs międzykulturowość, „Studia Niemcoznawcze”, t. XXXI, Warszawa 2005.
 • Kamińska J., Kwestia współżycia społecznego w wielokulturowej strukturze współczesnego świata, [w:] Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania, red. K. Frysztacki, M. Korzeniewski, Opole 2005.
 • Krzysztofek K., Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, „Studia Europejskie” 2003, nr 1.
 • Majcherek J.A., Relatywizm kulturowy, Kraków 1995.
 • Mucha J., Mniejszości kulturowe w Polsce i ich wizje kultury dominującej [w:] Pogranicze. Studia Społeczne, red. G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski, t. VI, Numer Specjalny, Białystok 1997.
 • Paleczny T., Stosunki międzykulturowe: modele pluralizmu w społeczeństwach „ponowoczesnych”, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Więcek, Kraków 2006.
 • Rokicki J., O realności i złudzeniu „globalizacji”, „wielokulturowości” i „ponowoczesności”, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Więcek, Kraków 2006.
 • Słowińska S., Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – Propozycje – Koncepcje, Kraków 2007.
 • Smolicz J.J., Globalizacja, suwerenność państwowa i wielokulturowość, [w:] Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004.
 • Szahaj A., E Pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
 • Szahaj A., Ironia i miłość, neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.
 • Świerkocki M., Postmodernizm – paradygmat nowej kultury, Łódź 1997.
 • Vasyuta O., Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa – Multiculturalism of modern society, Forum Politologiczne, t. 2, Olsztyn 2005.
 • Żołędowski C., Granice wielokulturowości – doświadczenia europejskie i prognozy dla Polski, [w:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, t. II, Białystok 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA065331

YADDA identifier

bwmeta1.element.8e80548b-2f2c-3ba4-895e-cf104c0024bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.