Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 20 | 27-43

Article title

'Drugie pokolenie' teoretyków Grounded Theory

Authors

Content

Title variants

EN
„The Second Generation” of Grounded Theorists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawione zostały współczesne warianty metodologii teorii ugruntowanej. Krótko przedstawiono: analizę poprzez różnicowanie wymiarów, metodologię teorii ugruntowanej w wydaniu Juliet Corbin, analizę sytuacyjną Adele E. Clarke oraz konstruktywistyczną teorię ugruntowaną Kathy Charmaz. Te odmiany teorii ugruntowanej, wyraźnie nawiązując do tradycji pragmatyzmu i interakcjonizmu, stanowią jednocześnie próbę zinterpretowania teorii ugruntowanej w świetle idei postmodernistycznych.
EN
This article addresses contemporary versions of grounded theory methodology. Dimensional analysis, Juliet Corbin's grounded theory methodology, situational analysis by Adele Clarke and constructivist grounded theory by Kathy Charmaz are discussed briefly. Each of these versions of grounded theory methodology explicitly draws on American pragmatism and symbolic interactionism and at the same time constitute an attempt at repositioning grounded theory in the light of postmodern philosophical and epistemological challenges.

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Baszanger I. 1998, The Work Sites of an American Interactionist: Anselm L. Strauss, 1917–1996, Special Issue: Legacies of Research from Anselm Strauss, „Symbolic Interaction” 21(4).
 • Bowers B. 2009, Dimensional Analysis, w: J.M. Morse i in., Developing Grounded Theory: The Second Generation, Walnut Creek, Left Coast Press. Bryant A., Charmaz K. (red.) 2007, The SAGE Handbook of Grounded Theory, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore, Sage.
 • Charmaz K. 2000, Grounded Theory: Objectvist and Constructivist Methods, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research. Second Edition, Thousand Oaks–London–New Delhi, Sage.
 • Charmaz K. 2005, Grounded Theory in the 21st Century, w: N.K Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition, Thousand Oaks–London–New Delhi, Sage.
 • Charmaz K. 2006, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis, London–Thousand Oaks–New Delhi, Sage.
 • Charmaz K. 2009, Shifting the Grounds: Constructivists Grounded Theory Methods, w: J.M. Morse i in., Developing Grounded Theory: The Second Generation, Walnut Creek, Left Coast Press.
 • Clarke A.E. 2005, Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn, Thousand Oaks–London–New Delhi, Sage.
 • Corbin J., Strauss A.L. 2008, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3rd edition, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore, Sage.
 • Corbin J. 2009, Taking an Analytic Journey, w: J.M. Morse i in., Developing Grounded Theory: The Second Generation, Walnut Creek, Left Coast Press.
 • Dey I. 1999, Grounding Grounded Theory: Guidelines for Qualitative Inquiry, London, Academic Press.
 • Glaser B.G. 1978, Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, The Sociology Press.
 • Glaser B.G. 1992, Emergence vs Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis, Mill Valley, The Sociology Press.
 • Glaser B.G., Strauss A.L. 1967, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York, Aldine (wyd. polskie: 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego, Kraków, ZW Nomos, przeł. M. Gorzko).
 • Gorzko M. 2008, Procedury i emergencja: o metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kacperczyk A. 2007, Badacz i jego poszukiwania w świetle analizy sytuacyjnej Adele E. Clarke, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. III, nr 2, http://www. qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php (pobrany: 06. 2009).
 • Konecki K.T. 2009, Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych, w: B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego, Kraków, ZW Nomos.
 • Konecki K.T. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MacDonald M. 2001, Finding a Critical Perspective in Grounded Theory, w: R.S. Schreiber, Ph.N. Stern (eds.), Using Grounded Theory in Nursing, New York, Springer Publishing Company.
 • Milliken J.P., Schreiber R.S. 2001, Can You „Do” Grounded Theory without Symbolic Interactionism?, w: R.S. Schreiber, Ph.N. Stern (eds.), Using Grounded Theory in Nursing, New York, Springer Publishing Company.
 • Morse J.M. 2009, Tussles, Tensions, and Resolutions, w: J.M. Morse i in., Developing Grounded Theory: The Second Generation, Walnut Creek, Left Coast Press.
 • Morse J.M., Stern Ph.N., Corbin J., Bowers B., Charmaz K., Clarke A.E. 2009, Developing Grounded Theory: The Second Generation, Walnut Creek, Left Coast Press.
 • Schatzman L., Strauss A.L. 1973, Field Research: Strategies for a Natural Sociology, Upper Saddle River, Prentice-Hall Inc.
 • Strauss A.L. 1987, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press.
 • Strauss A.L. 1993, Continual Permutations of Action, New York, Aldine de Gruyter.
 • Strauss A.L., Corbin J. 1990, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, First edition, Thousand Oaks, Sage.
 • Strauss A.L., Corbin J. 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Second edition, Thousand Oaks, Sage.
 • Strübing J. 2007, Research as Pragmatic Problem-solving: The Pragmatist Roots of Empirically-grounded Theorizing, w: A. Bryant, K. Charmaz (eds.), The SAGE Handbook of Grounded Theory, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore, Sage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.902fc574-ec53-331d-846f-c70e93f9eb86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.