Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 55 | 237-262

Article title

A  Linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary

Content

Title variants

CS
Lingvisticko-typologická studie oronym ve dvou pohořích středovékého Maďarska

Languages of publication

EN

Abstracts

CS
Ve svém článku představuji vrstvy jmen, které se vyskytují ve staré oronymii Karpat. V průběhu svého studia jsem, kromě srovnání ligvisticko-chronologických vrstev jmen (slovanská a maďarská), přihlédla rovněž к aspektu jejich umístění: porovnala jsem názvy dvou pohoří z lingvistického hlediska. Ve srovnávací studii slovanských a maďarských vrstev jmen se nejpodstatnější rozdíly objevily v poměru mezi jedno- a dvouslovnými názvy. V maďarské oronymii dominují především dvouslovné názvy, nebo jsou tyto dva druhy struktur víceméně vyrovnané. Kontrast tvoří slovanská oronymie, kde převládají jednoslovná pojmenování. To jasně dokazuje základní rozdíly mezi pojmenovávacími zvyklostmi obou národů. V mém pojednání jsou rovněž zřetelně vidět rozdíly regionální. Podstatné rozdíly můžeme spatřit v pojmenovávacích i přejmenovávacích zvyklostech těchto dvou národů. Zatímco většina (maďarských) jmen domácího původu byla v obou oblastech vytvořena prostřednictvím syntagmatické konstrukce, tj. slučováním, obdobné způsoby tvorby jmen lze mezi slovanskými jmény nalézt jen stěží. Pro slovanskou vrstvuje charakteristická tvorba jmen prostřednictvím formantů, zatímco mezi maďarskými jmény hor se tento způsob vyskytuje pouze okrajově. К rozdílům mezi dvěma zkoumanými horskými pásmy je třeba podotknout, že názvy severního pohoří se v maďarské oronymii objevují mnohem častěji bez formálních změn. Naproti tomu jména slovanského původu vyskytující se v jižním pohoří jsou konstrukčně lépe přizpůsobena maďarské oronymii, obzvláště díky svému propojení s geografickými apelativy.

Journal

Year

Volume

55

Pages

237-262

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.90abdd56-d56a-4e0b-a680-7bb36527b7b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.