Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 5 | 423-438

Article title

Wenceslaus Hollar and Friedrich Brentel

Content

Title variants

CS
Václav Hollar a Friedrich Brentel

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wenceslaus Hollar left Prague for Germany at the age of 20 in 1627. He first stayed in Stuttgart, where he got to know other young artists, with one of whom, Johann Wilhelm Baur, he may have been close. Baur came from Strasbourg and was a pupil of the miniaturist and print designer Friedrich Brentel. Since Hollar, in the brief autobiography under his portrait by Jan Meyssens, proclaimed that he was attracted to the art of miniatures, it is likely that he may have wanted to train in this field under the same teacher as Baur. He left for Strasbourg and worked in the studio of Jacob van der Heyden, where he made etchings after models by Netherlandish colleagues, in particular Jan van de Velde. Brentel also collaborated with this workshop. The Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe houses two sketchbooks known as ‘Brentel’s sketchbooks’, containing mostly work by Brentel, but also drawings by other artists. Some of the drawings from these albums can be attributed to Wenceslaus Hollar, including some vedute from his journey to Holland, which were recently published. A series of small drawings of female costumes from these albums are also the work of Wenceslaus Hollar, and served as preparatory sketches for his costume series. Two views of half-timbered buildings in a landscape can also be attributed to him. The etchings that were based on them have been pronounced to be Brentel’s work, and recently inappropriately removed from Hollar’s graphic œuvre. We can now return them to their rightful place. Also to be found in Brentel’s sketchbook are several landscape drawings that we can attribute to Hollar on the basis of style. Various notes by the artist written on the drawings, relating to the date or aspects of the landscape, correspond to Hollar’s usual practices. In particular, there are two small drawings of views, one of the landscape near Cologne dated 1636, and the other of a forest landscape with a distant panorama of a town, marked ‘Prag’. The discovery of drawings by Wenceslaus Hollar in Friedrich Brentel’s sketchbooks extends our knowledge of Hollar’s work as a draughtsman. It is not impossible that Hollar was Brentel’s pupil, but for the moment we have no direct proof of this, and all we can say is that they both moved in the same circles, and that Hollar may have drawn inspiration from the miniaturist, especially where his figural work is concerned.
CS
Václav Hollar odešel v roce 1627 jako dvacetiletý z Prahy do Německa. Nejdříve se zastavil ve Stuttgartu, kde se seznámil s dalšími vrstevníky – umělci, z nichž Johann Wilhelm Baur mu mohl být blízký. Baur pocházel ze Štrasburku a byl žákem miniaturisty a inventora grafiky Friedricha Brentela. Vzhledem k tomu, že Hollar sám proklamoval ve svém životopise pod vlastním portrétem podle Jana Meyssense, že tíhl k umění miniatur, je dost možné, že se chtěl tomuto oboru učit u stejného učitele. Odešel do Stuttgartu a pracoval zde v dílně Jacoba van der Heyden, kde realizoval v leptu předlohy nizozemských kolegů, zejména Jana van de Velde. S touto dílnou také spolupracoval Brentel. Ve Staatliche Kunsthalle Karlsruhe jsou uloženy dva tzv. Brentelovy skicáře, obsahující většinou práce hlavního autora, některých starších autorů a jeho současníků. Několik kreseb z tohoto souboru lze připsat Václavu Hollarovi, z nichž veduty z cesty do Nizozemí byly již před časem publikovány. Z tohoto souboru byl Václav Hollar autorem série drobných kreseb ženských kostýmů, které sloužily jako přípravné skici pro jeho kostýmní série. Dva pohledy na hrázděná stavení v krajině mu také lze připsat. Lepty, které podle nich vznikly, byly prohlášeny za Brentelovy a před nedávnem odebrány z Hollarova grafického œuvre, kde původně právem byly. Nyní je můžeme navrátit mezi Hollarovy grafické práce. Dále je v Brentelově skicáři několik kreseb krajin, jejichž autorství můžeme připsat Hollarovi na základě srovnatelného rukopisu s jeho jinými pracemi, zejména z jeho skicáře v John Rylands Library v Manchesteru. Také různé autorovy poznámky vepsané do kreseb, týkající se datace, nebo krajinných reálií, odpovídají Hollarovým zvyklostem. Zvláště jde o dva drobné pohledy: krajinu kolem Kolína nad Rýnem s datací do roku 1636 a zalesněnou krajinu se ztraceným panoramatem města s označením „Prag“. Nalezení kreseb Václava Hollara ve skicářích Friedricha Brentela obohacuje naše povědomí o Hollarově kreslířském díle. Není vyloučeno, že Hollar byl Brentelovým žákem, ale prozatím o tom nemáme přímý důkaz a můžeme jen konstatovat, že se oba pohybovali ve stejném prostředí a Hollar se mohl u miniaturisty inspirovat zejména ve své figurální tvorbě.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

5

Pages

423-438

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9115c95c-1183-4a40-b344-2a3e034674b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.