Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 1 | 7-17

Article title

From evergreens to blossoms : the changing plant motifs in Japanese female names

Content

Title variants

CS
Od stálezelených rostlin ke květům : rostlinné motivy v japonských ženských jménech

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the last few decades, flowery female names have surged in popularity in Japan, along with other nature motifs, reflecting desired qualities and aspirations. Although plant motifs have always been found among female names, the popularity of particular plants has been changing, and some once common names have fallen into disuse, lacking any appeal to the modern Japanese. This paper examines plant motifs and their symbolism in recent female names compared to names bestowed a century ago, and discusses how these changes in plant selection reflect the changes in the values and priorities of Japanese society.
CS
V posledních několika desetiletích jsou v Japonsku obzvlášť populární ženská jména s přírodními, především rostlinnými motivy, jež prostřednictvím nejrůznějších asociací a symboliky vyjadřují představy a přání rodičů vůči jejich dcerám. Ačkoli rostlinné motivy nalezneme v ženských jménech každé generace, popularita jednotlivých rostlin se s dobou mění a některé, dříve ve jménech zcela běžné motivy ze současných jmen téměř vymizely. Tento článek se zabývá rostlinnými motivy v současných ženských jménech ve srovnání se jmény volenými zhruba před sto lety a na základě toho si všímá, jak se mění hodnoty a priority japonské společnosti.

Journal

Year

Volume

59

Issue

1

Pages

7-17

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.922dc20f-33c0-4cf3-bac7-98656b445bd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.