PL EN


2009 | 3 | 2 | 59-70
Article title

Hledání opravdové důvěry

Authors
Content
Title variants
EN
Searching for true trust
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
According to Abhidhamma, a culture specific ethical-psychological system which inspired a psychotherapeutical approach of satitherapy, trust is one of the key proficiencies of the mind. The case study demonstrates the development of client´s proficiencies of healthily grounded trust in the process of psychotherapy through cultivation of mindfulness and the growth of client´s competences to cope more ably with daily life.
CS
V pojetí kulturně specifického eticko-psychologického systému abhidhamma, ze kterého vychází psychoterapeutický směr satiterapie, je důvěra jednou z klíčových schopností mysli. Text kazuistiky ukazuje, jak je v terapeutickém procesu na podkladě kultivace všímavosti rozvíjena klientova schopnost zdravě podložené důvěry a jak směřuje k růstu kompetencí klienta dovedně zvládat každodenní život.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
59-70
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.92ce0c8a-1fdc-419f-82bb-2a591e442a2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.