PL EN


2010 | 6 | 1 | 1-121
Article title

Konstruowanie tozsamosci ratownika górskiego. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna

Authors
Content
Title variants
EN
CONSTRUCTING THE IDENTITY OF A MOUNAIN RESCUER. A SYMBOLIC-INTERACTIONIST ANALYSIS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main goal of this paper was to reconstruct the process of constructing the identity of a mountain rescuer. The author was interested in capturing its course and finding the factors that might have some influence on it. In the first part, the theoretical and methodological context of a research, that was the base of the paper, would be presented, including the presentation of grounded theory as a research strategy that was used. Main aspects of the process - with its main stages, dimensions and subprocesses would be described in details in the empirical chapter.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
1-121
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Piotr Miller, Katedra Socjologii Organizacji i Zarzadzania, Instytut Socjologii, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny UL, ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Lodz, Poland
References
 • Aronson, Elliot, Timothy D.Wilson i Robin M. Akert (1997) Psychlogia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Babbie, Earl (2003) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blumer, Herbert (1937) "Social psychology." s. 144-198 w Man and Society: A Substantive Introduction to the Social Science, (Red.) E. P. Schmidt. New York: Prentice-Hall.
 • Blumer, Herbert (2004) Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkeley: University of California Press. Dostęp 5.02.2008 r. (http://books.google.pl/).
 • BokszAronson, Elliot, Timothy D.Wilson i Robin M. Akert (1997) Psychlogia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Babbie, Earl (2003) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blumer, Herbert (1937) "Social psychology." s. 144-198 w Man and Society: A Substantive Introduction to the Social Science, (Red.) E. P. Schmidt. New York: Prentice-Hall.
 • Blumer, Herbert (2004) Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkeley: University of California Press. Dostęp 5.02.2008 r. (http://books.google.pl/).
 • Bokszański, Zbigniew (1986) "Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa." Studia Socjologiczne 2 (101)/1986.
 • Bokszański, Zbigniew (1989) Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Burrel, Gibson i Gareth Morgan (1979) Sociological paradigms and organizational analysis. London: Heinemann. Dostęp 10.02.2007 r. http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/org_theory/Scott_articles/burrell_morgan.html.
 • Calvert, Kathy i Dale Portman (2006) Guardians of the Peaks. Mountain Rescue in the Canadian Rockies and Columbia Mountains, Toronto: Rocky Mountain Books
 • Čapek, Stella M. (2006) "Surface Tension: Boundary Negotiations around Self, Society, and Nature in a Community Debate over Wildlife". Symbolic Interaction Volume 29, Number 2: 157-181.
 • Charmaz, Kathy (1999) "An Invitation to Grounded Theory in Ethnography". Niepublikowany artykuł.
 • Charmaz, Kathy (2006) "Grounded Theory". Niepublikowany artykuł
 • Chomczyński, Piotr (2006) "Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta". Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom II Numer 1: 68-87. Dostęp 20.06.2007 (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php)
 • Cialdini, Robert (2007) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czyżewski, Marek (1984) "Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji.” Acta Universitas Lodziensis. Folia Sociologica 8. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Davidson, Lee (2002) "The spirit of the hills: mountaineering in northwest Otago. New Zealand, 1882–1940". Tourism Geographies 4(1)/2002, s. 44-61.
 • Dębicki, Jacek (2007) "Goprowiec w sejmie". Dostęp 25.04.2008 r. (http://www.e-gory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=37)
 • Glaser, Barney (1978) Theoretical sensivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, California: The Sociology Press
 • Glaser, Barney (2002) "Constructivist Grounded Theory? ". Forum Qualitative Social Research vol. 3. no. 3. Dostęp 20.06.2007 r. (http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-02/3-02glaser-e.htm).
 • Glaser, Barney i Judith Holton (2004) "Remodeling Grounded Theory". The Grounded Theory Review. An International Journal vol. 4 no. 1: 1-112. Dostęp 20.06.2007 (http://www.groundedtheoryreview.com/files/gtreviewvol4no1.pdf).
 • Glaser, Barney i Anselm L. Strauss (1965) Awareness of dying. Chicago: Aldine Publishing. Dostęp 15.04.2008 r. (http://books.google.com).
 • Glaser, Barney i Anselm L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing.
 • Goodman, Norman (1997) Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i s-ka.
 • Gross, Matthias (2001) "Unexpected interactions. Georg Simmel an the Observation of Nature". Journal of Classical Sociology , numer: 395-414.
 • Haig, Brian D . (1995) "Grounded Theory as Scientific Method". Philosophy of Education Society Yearbook 1995. Dostęp 15.05.2007. (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/95_docs/haig.html).
 • Hałas, Elżbieta (2001) Symbole w interakcji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Hałas, Elżbieta (2006) Interakcjonizm symboliczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hammersley, Martyn i Paul Atkinson (2000) Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Hudson, Simon (2003) Sport and adventure tourism. Haworth Press Inc. Dostęp z 25.04.2008 r. (http://books.google.com/).
 • Hughes, Everett C . (1997) "Careers". Qualitative Sociology Vol. 20, No. 3: 389-397.
 • Jagiełło, Michał (1999) Wołanie w górach. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Jonak, Adam (2002) Na każde wezwanie. Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1952-2002. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”.
 • Kelle, Udo (2005) "Emergence vs. forcing of empirical data? A crucial problem of Grounded Theory reconsidered". Forum Qualitative Social Research, Vol. 6. No. 2,: 25-27. Dostęp z 15.03.2008 r. (http://www.qualitative-research.net/fqs/).
 • Konecki, Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, Krzysztof T. (1992) "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego." Folia Sociologica 24.
 • Konecki, Krzysztof T. (2002) "Tożsamość organizacyjna." s. 82-102 w Szkice z socjologii zarządzania, (red.) Konecki K., Tobera P. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki, Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, Zbigniew (1974) Filozofia i socjologia kultury fizycznej. w wybór tekstów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Krzemiński, Ireneusz (1986) Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • LeCompte Margaret D. i Judith Preissle – Goetz (1994) "Qualitative Research: What It is, What It isn’t, And How it’s done." s. 141-163 w Advances in Social Science Methodology, (red.) Thompson B. New York: Jai Press.
 • Lutyński, Jan (1994) Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Maciejewski, Stefan (1982) Błękitny Krzyż. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Marszałek, Edward (2006) Wołanie z połonin. Opowieści bieszczadzkich goprowców. Krosno: Wydawnictwo Ruthenus.
 • Mason, Jennifer (2002) Qualitative Researching. London: Sage Publications.
 • Mc Carthy, E. Doyle (1984) "Toward a sociology of the physical world: George Herbert Mead on physical objects." Studies in Symbolic Interaction Volume 5: 105-121.
 • Merton, Robert K., (1982) Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Mokrzycki, Edmund (1971) Założenia socjologii humanistycznej. Warszawa: PWN.
 • Morgan, Myfanwy (2003) "Hospitals and Patient Care." s. 71-82 w Sociology as Applied to Medicine, Elsevier Health Sciences, (red.) Scambler G. Dostęp 10.02.2008 r. (http://books.google.pl/).
 • Olszański, Lech (2007) TOPR. Święte krowy. Kraków: nakładem własnym autora.
 • Ostrowska, Antonina (2002) "Komu potrzebna jest socjologia medycyny. Doświadczenia polskie i amerykańskie." s. 211-219 w W stronę socjologii zdrowia, (red.) Piątkowski W., Titkow A. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ostrowska, Antonina (2004) "Polska socjologia medycyny na tle zachodniej." s. 31-42 w Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, (red.) Piątkowski W. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Patora, Tomasz, Marcin Stelmasiak i Przemysław Witkowski (2002) "Łowcy skór – reportaż o łódzkich handlarzach zwłok. " Gazeta Wyborcza styczeń 23, dostęp z 20.04.2008 r. (http://www.gazeta.pl)
 • Pasik, Artur (2001) "Rycerze błękitnego krzyża – wywiad z Janem Krzysztofem, naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego." NPM – Magazyn Turystyki Górskiej 8/2001
 • Piątkowski, Włodzimierz (2002) "W stronę socjologii zdrowia. " s. 15-33 w W stronę socjologii zdrowia, (red.) W. Piątkowski, A. Titkow, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Piątkowski, Włodzimierz (2004) "Socjologia zdrowia, choroby i medycyny u progu XXI wieku. Tożsamość i próba diagnozy." s. 21-29 w Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. (red.) W. Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Prus, Robert C. (1996) Symbolic Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience. SUNY Press, dostęp 25.04.2008 r. (http://books.google.com)
 • Przybyłowska, Ilona (1978) "Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. " Przegląd Socjologiczny 30: 53-68
 • Puchalik, Sylwia (2006) „Stres w pracy ratownika.” Echo Połonin – Pismo Ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR nr 28 (51)/2006
 • Ritzer, George (2004) Klasyczna Teoria Socjologiczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka
 • Scheff, Thomas J. i Suzanne M. Retzinger (2000) "Shame As The Master Emotion Of Everyday Life." Journal of Mundane Behavior. Dostęp z 25.04.2008r. (http://www.mundanebehavior.org/issues/v1n3/scheff-retzinger.htm)
 • Schütz, Alfred (1967) The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press. Dostęp 20.06.2007 r. (http://books.google.com)
 • Schütz, Alfred (1984) "Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania." s. 137-192 w Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. (red.) E. Mokrzycki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sokołowska, Magdalena (1986) Socjologia Medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Stachiewicz, Jacek (1987) "Wyobraźnia. Rozmowa z Leszkiem Żubrydem – zawodowym ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GOPR, instruktorem ratownictwa górskiego." Echo Połonin – Pismo Ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR nr 10 (33)/2002
 • Strauss, Anselm L. i Juliet Corbin (1990) Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park – London - New Delhi: Sage Publications.
 • Szacka, Barbara (1966) Stanisław Staszic. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szacki, Jerzy (1983) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Tangherlini, Timothy R. (2000) "Heroes and Lies: Storytelling Tactics among Paramedics." Folklore, Volume 111, Number 1: 43-66, Routledge Ltd., Taylor & Francis Group
 • Tobiasz – Adamczyk, Beata (2000) Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Turner, Ralph H. (2005) "Role taking: Process versus conformity." s. 85-100 w Life As Theater: A Dramaturgical Sourcebook. (red.) D. Brissett, Ch. Edgley. Dostęp 25.04.2008 r.(http://books.google.pl/)
 • Ullman, James Ramsey (1956) Age of mountaineering. London: Collins.
 • Ullman, James Ramsey (1957) Tenzing, Człowiek Everestu. Warszawa: Iskry.
 • Uramowska-Żyto, Barbara (1992) Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Wójcik Wiesław A. (2005) "O ratownictwie górskim w polskim piśmiennictwie." Kwartalnik Turystyczny W górach” nr 3 (5) /2005
 • Wyskokiński, Jan (1988) Szlakiem Stanisława Staszica. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 • Znaniecki, Florian (1922) Wstęp do Socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bez autora: „Historia Tatr”. Dostęp 17.06.2007 r. (http://www.tatry-serwis.pl).
 • Bez autora: "Historia ratownictwa górskiego na świecie - organizacje ratownicze." Dostęp 17.06.2007 r. (www.gopr-beskidy.pl).
 • Bez autora: "Michał Jagiełło". Dostęp 18.06.2007 r. (http://pl.wikipedia.org).
 • Bez autora: "Michał Jagiełło – o autorze." Dostęp 18.06.2007 r. (http://www.iik.pl).
 • Indeks Zawodów w Polsce, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644), w: Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostęp 10.02.2008 r.(http://www.mpips.gov.pl/).
 • Przewodnik po zawodach, tom III, w Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp 10.02.2008 r. (http://www.psz.praca.gov.pl/).
 • Wypowiedzi użytkowników forów internetowych portali: www.turystyka-gorska.pl,www.321gory.pl, www.jkw.pl, www.carpatia.mielec.pl z 02.-05.2008 r.
 • ański, Zbigniew (1986) "Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa." Studia Socjologiczne 2 (101)/1986.
 • Bokszański, Zbigniew (1989) Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Burrel, Gibson i Gareth Morgan (1979) Sociological paradigms and organizational analysis. London: Heinemann. Dostęp 10.02.2007 r. http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/org_theory/Scott_articles/burrell_morgan.html.
 • Calvert, Kathy i Dale Portman (2006) Guardians of the Peaks. Mountain Rescue in the Canadian Rockies and Columbia Mountains, Toronto: Rocky Mountain Books
 • Čapek, Stella M. (2006) "Surface Tension: Boundary Negotiations around Self, Society, and Nature in a Community Debate over Wildlife". Symbolic Interaction Volume 29, Number 2: 157-181.
 • Charmaz, Kathy (1999) "An Invitation to Grounded Theory in Ethnography". Niepublikowany artykuł.
 • Charmaz, Kathy (2006) "Grounded Theory". Niepublikowany artykuł
 • Chomczyński, Piotr (2006) "Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta". Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom II Numer 1: 68-87. Dostęp 20.06.2007 (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php)
 • Cialdini, Robert (2007) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czyżewski, Marek (1984) "Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji.” Acta Universitas Lodziensis. Folia Sociologica 8. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Davidson, Lee (2002) "The spirit of the hills: mountaineering in northwest Otago. New Zealand, 1882–1940". Tourism Geographies 4(1)/2002, s. 44-61.
 • Dębicki, Jacek (2007) "Goprowiec w sejmie". Dostęp 25.04.2008 r. (http://www.e-gory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=37)
 • Glaser, Barney (1978) Theoretical sensivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, California: The Sociology Press
 • Glaser, Barney (2002) "Constructivist Grounded Theory? ". Forum Qualitative Social Research vol. 3. no. 3. Dostęp 20.06.2007 r. (http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-02/3-02glaser-e.htm).
 • Glaser, Barney i Judith Holton (2004) "Remodeling Grounded Theory". The Grounded Theory Review. An International Journal vol. 4 no. 1: 1-112. Dostęp 20.06.2007 (http://www.groundedtheoryreview.com/files/gtreviewvol4no1.pdf).
 • Glaser, Barney i Anselm L. Strauss (1965) Awareness of dying. Chicago: Aldine Publishing. Dostęp 15.04.2008 r. (http://books.google.com).
 • Glaser, Barney i Anselm L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing.
 • Goodman, Norman (1997) Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i s-ka.
 • Gross, Matthias (2001) "Unexpected interactions. Georg Simmel an the Observation of Nature". Journal of Classical Sociology , numer: 395-414.
 • Haig, Brian D . (1995) "Grounded Theory as Scientific Method". Philosophy of Education Society Yearbook 1995. Dostęp 15.05.2007. (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/95_docs/haig.html).
 • Hałas, Elżbieta (2001) Symbole w interakcji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Hałas, Elżbieta (2006) Interakcjonizm symboliczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hammersley, Martyn i Paul Atkinson (2000) Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Hudson, Simon (2003) Sport and adventure tourism. Haworth Press Inc. Dostęp z 25.04.2008 r. (http://books.google.com/).
 • Hughes, Everett C . (1997) "Careers". Qualitative Sociology Vol. 20, No. 3: 389-397.
 • Jagiełło, Michał (1999) Wołanie w górach. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Jonak, Adam (2002) Na każde wezwanie. Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1952-2002. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”.
 • Kelle, Udo (2005) "Emergence vs. forcing of empirical data? A crucial problem of Grounded Theory reconsidered". Forum Qualitative Social Research, Vol. 6. No. 2,: 25-27. Dostęp z 15.03.2008 r. (http://www.qualitative-research.net/fqs/).
 • Konecki, Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, Krzysztof T. (1992) "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego." Folia Sociologica 24.
 • Konecki, Krzysztof T. (2002) "Tożsamość organizacyjna." s. 82-102 w Szkice z socjologii zarządzania, (red.) Konecki K., Tobera P. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki, Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, Zbigniew (1974) Filozofia i socjologia kultury fizycznej. w wybór tekstów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Krzemiński, Ireneusz (1986) Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • LeCompte Margaret D. i Judith Preissle – Goetz (1994) "Qualitative Research: What It is, What It isn’t, And How it’s done." s. 141-163 w Advances in Social Science Methodology, (red.) Thompson B. New York: Jai Press.
 • Lutyński, Jan (1994) Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Maciejewski, Stefan (1982) Błękitny Krzyż. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Marszałek, Edward (2006) Wołanie z połonin. Opowieści bieszczadzkich goprowców. Krosno: Wydawnictwo Ruthenus.
 • Mason, Jennifer (2002) Qualitative Researching. London: Sage Publications.
 • Mc Carthy, E. Doyle (1984) "Toward a sociology of the physical world: George Herbert Mead on physical objects." Studies in Symbolic Interaction Volume 5: 105-121.
 • Merton, Robert K., (1982) Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Mokrzycki, Edmund (1971) Założenia socjologii humanistycznej. Warszawa: PWN.
 • Morgan, Myfanwy (2003) "Hospitals and Patient Care." s. 71-82 w Sociology as Applied to Medicine, Elsevier Health Sciences, (red.) Scambler G. Dostęp 10.02.2008 r. (http://books.google.pl/).
 • Olszański, Lech (2007) TOPR. Święte krowy. Kraków: nakładem własnym autora.
 • Ostrowska, Antonina (2002) "Komu potrzebna jest socjologia medycyny. Doświadczenia polskie i amerykańskie." s. 211-219 w W stronę socjologii zdrowia, (red.) Piątkowski W., Titkow A. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ostrowska, Antonina (2004) "Polska socjologia medycyny na tle zachodniej." s. 31-42 w Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, (red.) Piątkowski W. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Patora, Tomasz, Marcin Stelmasiak i Przemysław Witkowski (2002) "Łowcy skór – reportaż o łódzkich handlarzach zwłok. " Gazeta Wyborcza styczeń 23, dostęp z 20.04.2008 r. (http://www.gazeta.pl)
 • Pasik, Artur (2001) "Rycerze błękitnego krzyża – wywiad z Janem Krzysztofem, naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego." NPM – Magazyn Turystyki Górskiej 8/2001
 • Piątkowski, Włodzimierz (2002) "W stronę socjologii zdrowia. " s. 15-33 w W stronę socjologii zdrowia, (red.) W. Piątkowski, A. Titkow, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Piątkowski, Włodzimierz (2004) "Socjologia zdrowia, choroby i medycyny u progu XXI wieku. Tożsamość i próba diagnozy." s. 21-29 w Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. (red.) W. Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Prus, Robert C. (1996) Symbolic Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience. SUNY Press, dostęp 25.04.2008 r. (http://books.google.com)
 • Przybyłowska, Ilona (1978) "Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. " Przegląd Socjologiczny 30: 53-68
 • Puchalik, Sylwia (2006) „Stres w pracy ratownika.” Echo Połonin – Pismo Ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR nr 28 (51)/2006
 • Ritzer, George (2004) Klasyczna Teoria Socjologiczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka
 • Scheff, Thomas J. i Suzanne M. Retzinger (2000) "Shame As The Master Emotion Of Everyday Life." Journal of Mundane Behavior. Dostęp z 25.04.2008r. (http://www.mundanebehavior.org/issues/v1n3/scheff-retzinger.htm)
 • Schütz, Alfred (1967) The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press. Dostęp 20.06.2007 r. (http://books.google.com)
 • Schütz, Alfred (1984) "Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania." s. 137-192 w Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. (red.) E. Mokrzycki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sokołowska, Magdalena (1986) Socjologia Medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Stachiewicz, Jacek (1987) "Wyobraźnia. Rozmowa z Leszkiem Żubrydem – zawodowym ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GOPR, instruktorem ratownictwa górskiego." Echo Połonin – Pismo Ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR nr 10 (33)/2002
 • Strauss, Anselm L. i Juliet Corbin (1990) Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park – London - New Delhi: Sage Publications.
 • Szacka, Barbara (1966) Stanisław Staszic. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szacki, Jerzy (1983) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Tangherlini, Timothy R. (2000) "Heroes and Lies: Storytelling Tactics among Paramedics." Folklore, Volume 111, Number 1: 43-66, Routledge Ltd., Taylor & Francis Group
 • Tobiasz – Adamczyk, Beata (2000) Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Turner, Ralph H. (2005) "Role taking: Process versus conformity." s. 85-100 w Life As Theater: A Dramaturgical Sourcebook. (red.) D. Brissett, Ch. Edgley. Dostęp 25.04.2008 r.(http://books.google.pl/)
 • Ullman, James Ramsey (1956) Age of mountaineering. London: Collins.
 • Ullman, James Ramsey (1957) Tenzing, Człowiek Everestu. Warszawa: Iskry.
 • Uramowska-Żyto, Barbara (1992) Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Wójcik Wiesław A. (2005) "O ratownictwie górskim w polskim piśmiennictwie." Kwartalnik Turystyczny W górach” nr 3 (5) /2005
 • Wyskokiński, Jan (1988) Szlakiem Stanisława Staszica. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 • Znaniecki, Florian (1922) Wstęp do Socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bez autora: „Historia Tatr”. Dostęp 17.06.2007 r. (http://www.tatry-serwis.pl).
 • Bez autora: "Historia ratownictwa górskiego na świecie - organizacje ratownicze." Dostęp 17.06.2007 r. (www.gopr-beskidy.pl).
 • Bez autora: "Michał Jagiełło". Dostęp 18.06.2007 r. (http://pl.wikipedia.org).
 • Bez autora: "Michał Jagiełło – o autorze." Dostęp 18.06.2007 r. (http://www.iik.pl).
 • Indeks Zawodów w Polsce, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644), w: Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostęp 10.02.2008 r.(http://www.mpips.gov.pl/).
 • Przewodnik po zawodach, tom III, w Portal Publicznych Służb Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp 10.02.2008 r. (http://www.psz.praca.gov.pl/).
 • Wypowiedzi użytkowników forów internetowych portali: www.turystyka-gorska.pl,www.321gory.pl, www.jkw.pl, www.carpatia.mielec.pl z 02.-05.2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA101710
YADDA identifier
bwmeta1.element.946d2a41-3814-3c80-a5b2-a09066633abc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.