PL EN


2014 | 51 | 3-4 | 365-383
Article title

Chromatická harfa z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby

Content
Title variants
EN
A Chromatic Harp from the Marie Zunová-Skalská Estate in the Holdings of the Czech Museum of Music
Languages of publication
CS
Abstracts
Organologická studie se zabývá nástrojem, který byl v držení harfenistky, pedagožky a hudební publicistky Marie Zunové-Skalské a dnes je uložen ve sbírkovém fondu NM-ČMH.
Year
Volume
51
Issue
3-4
Pages
365-383
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9506390f-ffa5-47f7-ad7d-4deaa4c0529f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.