PL EN


2010 | 11 | 43-52
Article title

EXPERIENTIAL LEARNING - PROJECT METHOD IN TRAINING OF CULTURAL FACILITATORS (Uczenie sie przez doswiadczenie, czyli metoda projektów w ksztalceniu animatorów kultury)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to present the use of the project method in the training of cultural facilitators at the University of Zielona Góra. As far as preparing for the profession is concerned, the authoress underlines the importance of students' practical experiences in the field of cultural work. Cultural facilitating study programs should include both theoretical and practical courses, as well as provide the opportunity to learn by doing. Therefore, the use of the project method is recommended as it consists in solving practical problems and applying the knowledge that students gain during the courses. The authoress presents an example of using this method and - referring to Knud Illeris' views about experiential learning - describes the concept of a bachelor's seminar in cultural facilitation based on the project work. The goal of this seminar is to give students the opportunity to execute their own culture facilitation projects and to learn by doing. Afterwards, they should describe and analyse this process in their diploma papers. The authoress concludes by describing some difficulties that arose during the seminar when using the method in question.
Year
Volume
11
Pages
43-52
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Sylwia Slowinska, Uniwersytet Zielonogorski, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zaklad Animacji Kultury i Andragogiki, al. Wojska Pol. 86, 65-001 Zielona Gora, Poland.
References
  • Olbrycht K., Wyzwania wobec kształcenia animatorów społeczno-kulturalnych, [w:] Dylematy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, W. Żardecki, Lublin 2001.
  • Olbrycht K., O rehabilitację umiejętności w kształceniu animatorów społeczno-kulturalnych, [w:] Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce. Koncepcje, doświadczenia, wyzwania, red. B. Jedlewska, Lublin 2006.
  • Olejarz M., Oczekiwania zielonogórskich studentów animacji kultury wobec uczelni, [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. D. Kubinowski, Lublin 2006.
  • Idzikowski B., Technologiczny i emancypacyjno-krytyczny model kształcenia animatorów kultury w Uniwersytecie Zielonogórskim, [w:] Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce. Koncepcje, doświadczenia, wyzwania, red. B. Jedlewska, Lublin 2006.
  • Słowińska S., Projekt w animacji kultury, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2008, t.9, red. M. Olejarz.
  • Illeris K., Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy teorii uczenia się, tłum. A. Jurgiel, Wrocław 2006.
  • Klein K., Lernen mit Projekten. In der Gruppe planen, durchführen, präsentieren, Mühlheim an der Ruhr 2008.
  • Szymański M.S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA082714
YADDA identifier
bwmeta1.element.95979fe0-d90b-3520-a2a1-9c43bd6274f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.