Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 61 | 2 | 403-416

Article title

Zum abgegangenen Ortsnamen †Beikheim (Altlkr. Staffelstein):

Content

Title variants

EN
The extinct place name †Beikheim (former district Staffelstein):
CS
O zaniklém místním jménu †Beikheim:

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
Beikheim is the name of a vanished settlement in Upper Franconia (North East Bavaria). The article compares a (traditional) Slavic etymology with two German(ic) ones proposed recently in a 2015 Ph.D. thesis by J. Andraschke (published in 2016) and evaluates them. Although the Slavic one has the disadvantage of a somewhat unusual substitutional process CSlav. *y → OHG ī (instead of more common CSlav. *y → OHG ū, ǖ), it can be shown that the Slavic etymology is clearly to be favoured over the two German(ic) ones: †Beikheim goes back to a place-name CSlav. *Bykovъ, -a, -o [*gordъ, *vьsь, *město], most probably feminine CSlav. *Bykova [*vьsь] ‘Byk’s [village]’.
CS
Článek se soustřeďuje na místní jméno Beikheim, jméno už neexistující vesnice na severo-východu Bavorska (v Horních Francích). Srovnává (tradiční) slovanskou etymologii tohoto jména s dvěma novými germánskými, které předložil autor disertace J. Andraschke roku 2015 (publikovaná v roce 2016). Ačkoliv slovanská etymologie má tu nevýhodu, že musíme předpokládat, že obecně slovanské *y bylo převzato jako sthn. ī (místo obvyklejšího integračního resultátu sthn. ū, ǖ), je možné dokázat, že slovanská etymologie je mnohem pravděpodobnější než obě germánské etymologie. Místní jméno †Beikheim se vyvinulo z obecně slovanského jména *Bykovъ, -a, -o [*gordъ, *vьsь, *město], nejspíše z ženského *Bykova [*vьsь] ‚Býkova [vesnice]‘.

Journal

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

403-416

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.95c15473-cff0-41cd-8b6b-5824d749e8a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.