PL EN


2009 | 3 | 1 | 12-21
Article title

Vztah mezi styly zvládání, přesvědčením o vlasním vlivu a problémy dospívajících

Content
Title variants
EN
The relationship between coping styles, locus of control and problems of adolescents
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study is focused on relationships among frequencies of three coping styles (active, discounting, helplessness), perceived frequency of daily hassles, and perceived control beliefs. These relationships were analyzed separately for specific social context (school, parents, self, peer context, opposite sex, leisure time, future career, future expectations). A sample of 563 respondents (average age 15,6 years old) included students of different high schools. As results revealed, the significant relationships between the passive coping strategy (helplessness) and a low level of perceived control beliefs were found in regard to school problems, problems with parents, problems with peers, and to problems regarding future career. The active coping and the coping strategy of discounting were not related to perceived control beliefs. On the other hand, the strategy of helplessness as well as a using of the active coping (in regard to school problems, problems with the opposite sex, problems regarding future career and future expectations) were related to the frequency of perceived daily hassles.
CS
Studie ukazuje souvislosti mezi frekvencí různých stylů zvládání (aktivní, znevážení, bezradnost), percipovanou četností každodenních problémů adolescentů a jejich přesvědčením o vlastním vlivu. Tyto vztahy byly zjišťovány zvlášť v několika sociálních kontextech (škola, rodiče, problémy se sebou samým, vrstevníci, opačné pohlaví, volný čas, volba povolání, představy o budoucnosti). Výzkumný soubor tvořilo celkem 563 respondentů (průměrný věk 15,6 let) z různých středních škol. Výsledky ukázaly významný vztah mezi bezradností (pasivní coping) a nízkou percepcí vlivu, a to zejména pro problémy ve škole, s rodiči, s vrstevníky a pro oblast volby povolání. Aktivní přístup k řešení problémů a strategie znevažování problémové situace nesouvisí s přesvědčením o vlastním vlivu. Na druhou stranu, používání pasivních strategií a v některých sociálních kontextech (škola, vztahy s opačným pohlavím, volba povolání, představy o budoucnosti) i frekvence aktivního copingu souvisí s četností problémů.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
12-21
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9600bbb1-5b3e-40a8-8636-a4a4224aba95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.