Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 81-88

Article title

CHANGE TRENDS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN LIGHT OF EXPERIENCE PROVIDED BY THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEADER COMPETITION

Content

Title variants

PL
Tendencje zmian w ZZL w swietle doswiadczen konkursu Lider ZZL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kadra kierownicza, reprezentująca organizacje biorące udział w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, jest przekonana, że stawiając na permanentne doskonalenie obszaru zarządzania ludźmi, może lepiej sobie radzić w wysoce konkurencyjnym środowisku zglobalizowanej gospodarki. Dlatego w sposób ciągły podnosi jakość ZZL. Konkurs ma już dziesięcioletnią tradycję. W tym okresie wiele organizacji – dużych i małych – weryfikowało w konkursowej procedurze swoje dokonania na polu ZZL. Pozwoliło to badaczom śledzić główne kierunki zmian w tym zakresie w praktyce firm i instytucji, które mierzą wysoko. Korzystając z doświadczeń konkursowych, omówiono w komunikacie główne tendencje w zakresie nowoczesnego ujęcia ZZL w polskich organizacjach.
EN
The managements representing organizations taking part in the HRM Leader Competition are convinced that emphasis on the continuous improvement in the realm of human management promotes success in the highly competitive environment of the globalize economy. For this reason they incessantly work on improving HRM quality. The competition has a decade-long tradition. Over this period many organizations, both large and small, have verified their achievements in the field of HRM through the competition procedures. This gave researchers the opportunity to track the main change trends in the HRM practices of companies and institutions with high aims. This paper draws on the experiences provided by the competition to discuss the main trends in a modern approach to HRM.

Year

Issue

Pages

81-88

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-06-15

Contributors

  • University of Lodz, Łódź, Poland
  • Boguslawa Urbaniak, Uniwersytet Lódzki; Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Lódz, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08356

YADDA identifier

bwmeta1.element.96771e9c-353b-3ac4-ad85-d1843994b942
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.