PL EN


2007 | 8 | 6576
Article title

SCHOOL PRINCIPAL - TEACHER OF TEACHERS?

Title variants
PL
Dyrektor szkoły– nauczyciel nauczycieli?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this text is to analyze the role, which the school principal can play in the educational management. This role is analyzed, both in the context of established legislations and the challenges connected with educational facilities managing. The principal is a person who is subject to a double supervision system in Poland - on one hand, a pedagogical supervision conducted by school inspectors, on the other, the organizational-financial supervision conducted by an appropriate school financing body. This situation generates many consequences for the way in which the role and competence of a school principal are perceived. You can formulate a thesis that the principal often has to choose who he/she wants to be more of: an administrator or a leader of the broadly understood school community. To illustrate the consequences of this dilemma, the basic concepts of the principal's role in the school and the expectations towards principals expressed by teachers have been presented.
Year
Volume
8
Pages
6576
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • M. Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Studiów Edukacyjnych, Zaklad Ksztalcenia Ustawicznego, ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznan, Poland
References
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2002.
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor. Kreator. Inspirator, Kraków 2000.
 • Blase J., Blase J., Handbook of Instructional Leadership. How Successful Principals Promote Teaching and Learning, California 2004.
 • Dzierzgowska I., Nadzór pedagogiczny. Poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach, Warszawa 2004.
 • G r i f f i n R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000.
 • Heller R.W., Pautler A.J., The Administrator of the Future: Combining Instructional and Managerial Leadership, [w:] Educational Lesdership in an Age of Reform, eds. S.L. Jacobson, J.A. Conway, White Plains, N.Y 1990.
 • Olejniczak T., Pielachowski J., Nadzór pedagogiczny i administracyjny nad szkołami
 • i placówkami oświatowymi, Poznań 2004.
 • Polak K., Realizacja funkcji dyrektora: cztery narracje, [w:] Dyrektor i szkoła. Wspomaganie rozwoju ucznia, red. K. Polak, Kraków 2001.
 • Smykowski B., Ludzie i ich liderzy, [w:] Kształcenie liderów społeczności wiejskich, red.
 • A. Brzezińska, A. Potok, Poznań 1996.
 • Waters M., Słownik rozwoju osobistego. Pojęcia i teorie samodoskonalenia, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835760
YADDA identifier
bwmeta1.element.98844add-0695-3896-a8b8-1d8a47f73642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.