PL EN


2010 | 2(73) | 102-110
Article title

MOLDING THE IMAGE OF A GOOD EMPLOYER IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

Content
Title variants
PL
Ksztaltowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujacych w Polsce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy grudniem 2008 r. a marcem 2009 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Objęto nimi 50 szefów działów ZZL (wywiady) oraz 1204 pracowników (ankietyzacja) zatrudnionych na stanowiskach pracownika wykonawczego, specjalisty i menedżera. Do udziału w badaniach zaproszono przedsiębiorstwa o potwierdzonym wysokim poziomie ZZL: laureatów konkursów „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i „Inwestor w Kapitał Ludzki”.
EN
This article presents the results of research conducted between December 2008 and March 2009 by the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw. The study encompassed fifty human resource management departments (interviews) and 1,204 employees (questionnaires) filling positions of operative workers, specialists, and managers. Companies with a confirmed high level of HRM -winners of the 'Human Resource Management Leader' and 'Investor in Human Capital' competitions - were invited to participate in the study.
Year
Issue
Pages
102-110
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-04-15
Contributors
  • Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zaklad ZZL, ul. J. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA080220
YADDA identifier
bwmeta1.element.99a59e3f-9606-3c6e-adb0-24012294b27c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.