Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2(73) | 102-110

Article title

MOLDING THE IMAGE OF A GOOD EMPLOYER IN COMPANIES OPERATING IN POLAND

Content

Title variants

PL
Ksztaltowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujacych w Polsce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy grudniem 2008 r. a marcem 2009 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Objęto nimi 50 szefów działów ZZL (wywiady) oraz 1204 pracowników (ankietyzacja) zatrudnionych na stanowiskach pracownika wykonawczego, specjalisty i menedżera. Do udziału w badaniach zaproszono przedsiębiorstwa o potwierdzonym wysokim poziomie ZZL: laureatów konkursów „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i „Inwestor w Kapitał Ludzki”.
EN
This article presents the results of research conducted between December 2008 and March 2009 by the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw. The study encompassed fifty human resource management departments (interviews) and 1,204 employees (questionnaires) filling positions of operative workers, specialists, and managers. Companies with a confirmed high level of HRM -winners of the 'Human Resource Management Leader' and 'Investor in Human Capital' competitions - were invited to participate in the study.

Year

Issue

Pages

102-110

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2010-04-15

Contributors

  • Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zaklad ZZL, ul. J. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA080220

YADDA identifier

bwmeta1.element.99a59e3f-9606-3c6e-adb0-24012294b27c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.