Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 44-58

Article title

Kontrolované užívání nelegálních drog

Content

Title variants

EN
Controlled illicit drug use

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Užívání nelegálních drog je tradičně považováno za patologický jev, který nevyhnutelně vede k závislosti a k dalšímu zdravotnímu, sociálnímu či ekonomickému poškození uživatele i jeho okolí. Výzkumy provedené v posledních desetiletích ovšem dokládají, že je možné i tyto látky užívat dlouhodobě kontrolovaným způsobem a pomocí uplatňování vhodných regulačních mechanismů účinně předcházet problémům, které jsou s užíváním drog běžně spojovány. Článek shrnuje dosavadní poznatky z výzkumu kontrolovaného užívání nelegálních drog (heroin, kokain, amfetaminy, metamfetaminy, marihuana, MDMA/extáze a halucinogeny): popsány jsou jednotlivé teoretické modely dosahování kontroly, které se liší v počtu ovlivňujících proměnných a v jejich významu pro získání a udržení kontroly, za klíčový prvek kontroly jsou bez ohledu na zkoumanou látku považovány regulační mechanismy, které se týkají všech aspektů užívání. Kontrolující se uživatelé vykazují pestrý rejstřík vzorců užívání, převažují méně rizikové a méně intenzivní vzorce užívání s vyloučením injekční aplikace, typický kontrolující se uživatel je mladý muž, který žije v partnerském vztahu, je svobodný a bezdětný. Mezi možné aplikační oblasti konceptu kontrolovaného užívání drog patří léčba závislosti a prevence.
EN
A consumption of illegal drug is traditionally considered to be a pathological phenomenon that inevitably leads to a drug addiction and to health, social or economic damage to both users and their kith and kin. However, research studies that have been carried out during last decades show that long term use of illicit substances in a controlled way is possible and when following of appropriate control mechanisms it effectively prevents the aforementioned problems that are usually linked to the drug use. This article summarizes current knowledge about controlled use of illicit drugs (heroin, cocaine, amphetamines, methamphetamines, marijuana, MDMA/ecstasy and hallucinogens): Individual theoretical models of control achievement are described, which differs in number of influencing variables and in their impact on gaining and maintaining control. Control mechanisms related to all aspects of drug use are considered to be key elements of control, irrespective of particular substance. Self-controlling users demonstrate multifarious patterns of use. Less risky and less intensive methods of use without injection application are prevailing. A typical self-controlling user is an unmarried and childless young man who lives in a relationship. Possible areas that could benefit from the concept of controlled drug use include addiction treatment and prevention.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

44-58

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9b653007-73cd-4dbb-8dd6-f8bace4250a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.