PL EN


2010 | 6 | 2 | 36-58
Article title

Telewizyjny 'spektakl' czy racjonalna debata? Analiza slownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczacych problematyki UE.

Content
Title variants
EN
TV SPECTACLE OR RATIONAL DEBATE? ANALYSIS OF THE KEY-WORDS AND ARGUMENTATION STRATEGIES ABOUT EU IN CHOSEN POLITICAL PROGRAMMES OF PUBLIC TELEVISION (TVP1)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to consider the problem of political and public communication in selected television debates. In particular, there have been analyzed the strategies of argumentation and vocabulary used in the debates. The main question of the article refers to the problem of the quality of political debates: are they a kind of ritual spectacle, or are they based on rational argumentation? The whole consideration has been based on Critical Discourse Analysis (CDA). The most important goal of CDA is to reveal the structures of dominance and power located in language.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
36-58
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Barbara Jablonska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagiellonski, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Poland
References
 • Bourdieu, Pierre (1991) Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, Pierre (2009) O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Przełożyły K. Sztandar-Sztanderska, A.Ziółkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bourdieu, Pierre i Loic D. Wacquant (2001) Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Przełożyła Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Czyżewski, Marek, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski, redaktor, (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Wydawnictwo AUREUS.
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława (2006) Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fras, Janina (1999) „Język propagandy politycznej”. S. 84-110 w Teoria i praktyka propagandy pod redakcją B.Dobek-Ostrowskiej, J.Fras, B.Ociepki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Giereło-Klimaszewska, Katarzyna (2008) Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Habermas, Jurgen (2005) Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawa. Przełożyli A.Romaniuk i R.Marszałek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Horolets, Anna, redaktor (2008) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Horolets, Anna redaktor (2006) Europa w polskich dyskursach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Horolets, Anna (2006) Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków: Universitas.
 • Jabłońska, Barbara (2006) „Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne”. Przegląd Socjologii Jakościowej tom II nr 1. S. 53-67.
 • Jabłońska, Barbara (2009) O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kochan, Marek (2007) Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kowalski, Sergiusz i Magdalena Tulli (2003) Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kubala, Konrad (2006) „Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej w dyskursie elit symbolicznych. Przypadek szczególnej debaty telewizyjnej”. S. 59-78 w Europa w polskich dyskursach, pod redakcją A. Horolets. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mc Nair, Brian (1995) An Introduction to Political Communication. London: Routledge.
 • Poprawa, Marcin (2009) Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Potocka-Hoser, Anna (1996) „Spór o lustrację - komunikacja bez porozumienia”. Kultura i Społeczeństwo rok XL, nr 2. S. 163-182.
 • Rapoport, Anatol (1960) Fights, Games and Debates. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Schopenhauer, Artur (2006) Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Przełożył J. Lorenowicz. Kraków: Wydawnictwo Verso.
 • Schulz, Winfried (2006) Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce. Przełożył A. Kożuch. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szymanek, Krzysztof (2001) Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Van Dijk, Teun (2006) „Badania nad dyskursem”. S. 1020-1046 w Współczesne teorie socjolgiczne. Wybór i opracowanie A.Jasińska-Kania, L.M.Nijakowski, J.Szacki, M.Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Van Dijk, Teun (2006) „Discourse and Manipulation”. Discourse & Society nr 17 (2). S. 359-383.
 • Van Dijk, Teun (1993) „Principles of Critical Discourse Analysis”. Discourse & Society nr 4 (2). S. 249-283.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA101712
YADDA identifier
bwmeta1.element.9bc962c3-3184-3d14-b441-1bd6343dbbf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.