PL EN


Journal
2019 | 60 | 1 | 130-137
Article title

Collectivization and nationalization of agriculture in Czechoslovakia : changes of rural landscape - and namescape?

Content
Title variants
CS
Kolektivizace a znárodňování zemědělství v Československu : proměny venkovské krajiny - a jmen?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article investigates how the political changes (namely the suppression of the individual ownership of land) and the subsequent changes of the landscape influenced the change of the “namescape” in rural localities in the Czech Republic. The analysed data come from the survey of non-settlement names from the territory of Bohemia, organized in the years 1963–1980. In many localities, the new tracts of land came into existence no sooner than in this period, therefore this survey enables us to trace their names in statu nascendi, in the course of their being formed. The names of the newly created tracts of land often had many variants, they were not regularly used, and generally they displayed many traits of instability. The situation strongly differed from one locality to another. In some villages no large tracts of land could come into existence due to hard terrain conditions. In some localities, all the names of the new tracts of land are formed by adoption of the original field names without any changes.
CS
Článek se zabývá vlivem politických změn (konkrétně potlačením individuálního vlastnictví půdy) a následných proměn krajiny na pomístní jména v českých venkovských lokalitách. Analyzovaný materiál pochází ze soupisů pomístních jmen z území Čech z let 1963–1980. V mnoha obcích vznikaly nové hony až v tomto období, díky soupisům proto může sledovat jejich jména in statu nascendi, v okamžiku jejich vzniku. Jména nově vytvořených honů často měla mnoho variant, nebyla užívána pravidelně a celkově byla velmi nestabilní. Situace se velmi lišila lokalitu od lokality. V některých obcích rozlehlé hony nemohly vzniknout kvůli obtížným terénním podmínkám. V některých lokalitách vznikla všechna pojmenování honů převzetím původních názvů polí bez jakýchkoli změn.
Journal
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
130-137
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9bf885c8-7367-49c0-a764-339cbf0ba8c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.