PL EN


2009 | 3 | 3 | 46-69
Article title

Žiji ve strachu - využití přístupu zaměreného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem

Content
Title variants
EN
I live in fear - application of a solution-oriented approach in threating psychiatric patients
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This article offers a practical example of solution-focused therapy with a client diagnosed as seriously mental ill. The case description is supplemented by author/therapist’s reflections and by some brief ideas about for example diagnostic labelling, externalisation, resources finding or the expert role of therapist.
CS
Příspěvek nabízí praktickou ukázku vyuţití terapie zaměřené na řešení (solution-focused therapy) při práci s klientem, kterému byla diagnostikována závaţná duševní onemocnění. Popis případu je doplněn reflexemi autora/terapeuta a několika stručnými teoretickými úvahami nad tématy jako diagnostické nálepkování, vyuţití externalizace, hledání zdrojů či role terapeuta coby experta.
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
46-69
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9c4c9ae6-8dbb-4190-aa11-039412c51806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.