Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 3 | 46-69

Article title

Žiji ve strachu - využití přístupu zaměreného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem

Content

Title variants

EN
I live in fear - application of a solution-oriented approach in threating psychiatric patients

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek nabízí praktickou ukázku vyuţití terapie zaměřené na řešení (solution-focused therapy) při práci s klientem, kterému byla diagnostikována závaţná duševní onemocnění. Popis případu je doplněn reflexemi autora/terapeuta a několika stručnými teoretickými úvahami nad tématy jako diagnostické nálepkování, vyuţití externalizace, hledání zdrojů či role terapeuta coby experta.
EN
This article offers a practical example of solution-focused therapy with a client diagnosed as seriously mental ill. The case description is supplemented by author/therapist’s reflections and by some brief ideas about for example diagnostic labelling, externalisation, resources finding or the expert role of therapist.

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

46-69

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9c4c9ae6-8dbb-4190-aa11-039412c51806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.