PL EN


Journal
2009 | 35 | 1 | 11-34
Article title

Europejskie pogranicza Hiszpanii w oczach polskich podróżników, dyplomatów i żołnierzy (XVI-XIX w.)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The European borderland of Spain in the eyes of Polish travelers (16th – 19th c.)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For more than four centuries (16th-19th) Spain was the target of numerous and remote journeys undertaken by Poles. The Polish accounts of these voyages include many observations concerning Spanish borderlands. Initially, in the 16th and 18th centuries, Spain was perceived by Poles as the borderland of the Christian World protecting Europe from the as well the door to the New World. In the following two centuries however, the country tended to be assessed in negative categories and viewed as cultural backwater dominated by stagnation and backwardness. In the 18th and 19th centuries the French border in the Pyrenees, separating the country from Spain, was frequently referred to as the edge of the European civilization.
Discipline
Journal
Year
Volume
35
Issue
1
Pages
11-34
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Adam Kucharski, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Zaklad Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze, ul. Gagarina 9, 87-100 Torun, Poland;
References
 • Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (1595), wyd. J. Czubek, Kraków 1925.
 • Babiński G. (1994), Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki [w:] „Pogranicze” t. 4, s. 5-28.
 • Bartmiński T. (1996), Wspomnienia inżyniera z Hiszpanii, [w:] Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930, opr. P. Sawicki, Wrocław.
 • Bartsch H. (1883), Z teki podróżnika: Szkice dawne i nowe. Oryginalne i tłumaczone, Warszawa.
 • Billewicz T. (2004), Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678, opr. M. Kunicki-Goldfinger, Warszawa.
 • Burkot S. (1988), Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa.
 • Charkiewicz J. (1998), Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencji na kapitułę generalną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768, opr. B. Rok, Wrocław.
 • Chłapowski D. (1899) Pamiętniki, cz. 1, Poznań.
 • Chłopicki J.(1849), Pamiętnik porucznika 7 pułku ułanów wojsk francuskich z czasów kampanij Napoleona, wyd. R. Podbereski, Wilno.
 • Ciesielska-Borkowska S. (1934), Les voyages du Pologne en Espagne et en Portugal au XVe et XVIe siecle, „Archivum Neophilologicum”, cz. 2, s. 296-322.
 • Dembowski K. (1996), Dwa lata za Pirenejami podczas wojny domowej, [w:] Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930, opr. P. Sawicki, Wrocław.
 • Domański W. (1850), Pamiętnik, [w:] „Przegląd Poznański”, t. IX.
 • Dziechcińska H. (2003), Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII, Warszawa.
 • Dzieduszycki W., Refleksje po hiszpańskiej podróży, [w:] Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930, opr. P. Sawicki, Wrocław.
 • Españoles y polacos en la corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco (1994), ed. J. Axery A. Fontan, Madrid, Jan Dantyszek do Zygmunta I, 12 X 1526, Grenada.
 • Falkenhagen-Zaleski P., Wspomnienia z podróży po Hiszpanii w 1843 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, rękopis 8947, k. 19-24v.
 • Hirschberg A. (2003), Hiszpania. Wspomnienia z podróży, Toruń.
 • Hoesick F. W., Pamiętnik (1835-1897), Biblioteka Narodowa w Warszawie, rękopis 11084, k. 191-193.
 • Jurczyńska-McCluskey E., Piątek K., Bałdys P. (red.) (2007) Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej: wielokulturowość, współpraca, wymiana. Bielsko-Biała.
 • Kieniewicz J. (1986), Hiszpania w polskiej mitologii narodowej [w:] „Przegląd Powszechny”, nr 10.
 • Kieniewicz J. (2002), Hiszpania w mitach narodowych Polaków, [w:] Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX, red. J. Kieniewicz, Warszawa.
 • Kierzkowski F. (1866), Pamiętniki kapitana wojska francuskiego, kawalera krzyża legii honorowej a na ostatku majora w wojsku polskim 1831r., Poznań.
 • Kołodziej R. (2006), W kraju czy za granicą? Pruska podróż Władysława IV z 1639 r., [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2 (252).
 • Kryszkiewicz M. (red.) (2007), Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców. Wrocław.
 • Kulak E. (1996), „Los catalanaes son diferentes.” El pueblo catalan visto por los viajeros polacos, [w:] Ideologias y poder. Aproximaciones a las literaturas hispanicas en los tiempos de crisis, edicion a cargo de P. Sawicki y B. Baczyńska, Wrocław, s. 215-222.
 • Kulak E. (1996), Problem kataloński w opinii podróżników z Polski, [w:] Podróżujący Polacy w XIX i XX w., (red.) N. Kasprzak i A. Staniszewski, Olsztyn, s. 115-130.
 • Kuran M. (2007), Pogranicze dobra i zła, piękna i brzydoty w siedemnastowiecznych polskich poetyckich relacjach z podróży na muzułmański Wschód, [w:] Pogranicza, Materiały z konferencji 8-10 maja 2006 (red.) D. Kowalska, Łódź, s. 359-378.
 • Lanckoroński K. (1884), Z podróży po południowej Francji, Kraków.
 • Marczyński W. (1816), Podróże z części Rossyi do Niemiec, Francyi i Hiszpanii, w latach 1810-tym i 1811-tym odbyte, a do teraźniejszych odmian zastosowane, Berdyczów.
 • Mroziński J., (1858), Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809 ze względem szczególniejszym na czynności korpusu polskiego, Kraków.
 • Osiecki B (1888), Od Warszawy do Marokko, Kraków.
 • Piaskowski F. J. (1865) ,Pamiętnik podstolego podlaskiego, majora J. K. Mości, począwszy od r. 1690, Lwów.
 • Płaczkowski W. (1861), Pamiętniki, Żytomież.
 • Popiel M. (1837), Wspomnienia o Hiszpanii, [w:] „Sławianin”, t. 1, Lwów.
 • Potocki J. (1959), Podróże, opr. i zebrał L. Kukulski, Warszawa.
 • Rada księdza Fogelwedrowa, który posłem był w Hiszpanii o drogę hiszpańską (1997), [w:] R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII w., Kraków.
 • Rakowski J. (1883), Moje podróże za Pirenejami. Skreślił Turysta rolnik, Kraków.
 • Rękopis 1708, Biblioteka Kórnicka PAN.
 • Rękopis 3031, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie.
 • Rękopis 321, Biblioteka Kórnicka PAN.
 • Rękopis 572, Biblioteka PAN Kraków.
 • Rękopis 923, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu.
 • Rękopis 923, Kajetan Zbyszewski do J. Chreptowicza, 19 X 1791, Madryt, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu.
 • Rękopis 923, T. Morski do I. Potockiego, 28 IX 1791, Villa Rodriguez pod Burgos, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu.
 • Ruiz Lardizabal J (2002), Mity, wierzenia i obyczaje Basków, Pruszków.
 • Ryba J. (1993), Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, Wrocław
 • Rywocki M. (1910), Księgi peregrynackie (1584-1587), wyd. J. Czubek, „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”, t. XII, Kraków.
 • Sawicki P. (1995), Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie, Wrocław
 • Sienkiewicz H., Listy z podróży do Hiszpanii, [w:] Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930, opr. P. Sawicki, Wrocław.
 • Słownik polszczyzny XVI w., t. XXVI, Warszawa 1998.
 • Sobieski J. (1991), Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638), opr. J. Długosz, Wrocław.
 • Tagebuch des Erich Lassota (1866), opr. R. Schottin, Halle.
 • Taracha C. (1998) (opr.) Kajetana Zbyszewskiego „dzienniczek” podróży po Hiszpanii z 1794 r., Studia Iberystyczne, nr 1.
 • Tazbir J. (2004), Polska przedmurzem Europy, Warszawa.
 • Tripplin T. (1853), Wspomnienia z podróży, t. IV, Petersburg.
 • Tuan Y. (1987), Przestrzeń i miejsce, Warszawa.
 • Wojciechowski K. (1907), Polacy w Hiszpanii. Pamiętnik, Warszawa.
 • Wolański F. (2006), Pogranicza Rzeczypospolitej w świetle osiemnastowiecznych relacji podróżniczych,[w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2 (252), s. 259-263.
 • Zabielski T. (2001), Pamiętnik oficera Legii Nadwislańskiej, [w:] Pamiętniki z czasów Księstwa Warszawskiego czyli niezwykłe przygody wojenne dwóch oficerów napoleońskich, opr. B. Szyndler, Częstochowa
 • Załuski A. Ch. (1925), Epistolae historico-familiarium, t. 1, Brunsbergae 1709.
 • Załuski J. (1976), Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim gwardii Napoleona I, Kraków.
 • Zarębski R. (2007), Językowe sposoby oswajania egzotycznej rzeczywistości w Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki, [w:] Pogranicza, Materiały z konferencji 8-10 maja 2006 (red.) D. Kowalska, Łódź, s. 753-766;
 • Zawadzki W (1886), Ludwik Nabielak, Lwów.
 • Zieliński J. F. (1989), Wspomnienia z tułactwa, z rękopisów Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Biblioteki Narodowej opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła E. Wróblewska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08581
YADDA identifier
bwmeta1.element.9e1a555f-36e4-346f-a2bd-20e3b455d554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.