Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 11 | 2 | 92-105

Article title

Pandemie covid-19 a ochrana veřejného zdraví v Dánsku

Content

Title variants

EN
Covid-19 pandemic and protection of public health in Denmark

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Z dostupných statistik ohledně počtu nakažených onemocněním covid-19, počtu testovaných a počtu očkovaných v jednotlivých zemích EU vychází Dánsko jako jeden z premiantů a jako země, jež (alespoň prozatím) zvládla vybalancovat ochranu životů a zdraví a ekonomické ztráty. Přitom zákonný rámec, jak chránit veřejné zdraví v zcela bezprecedentní situaci novodobé dánské historie v boji s epidemií onemocnění covid-19, byl přijat dánským parlamentem během jediného dne ve zrychleném legislativním režimu a veškerá následná opatření za účelem ochrany veřejného zdraví byla na jeho základě po dobu téměř 1 roku prováděna formou podzákonných nařízení, případně nezávazných doporučení. V tomto textu budou analyzovány důvody, proč bylo dne 12. 3. 2020 přistoupeno k novelizaci zákona o opatřeních proti infekčním a jiným přenosným chorobám (Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme) a následně k přijetí zákona o epidemiích (Lov om epidemier) a bude představena platná právní úprava relevantní pro ochranu veřejného zdraví v době epidemie v Dánsku tak, aby bylo možné její rámcové srovnání s českou právní úpravou.
EN
Data available in each EU member state regarding the numbers of people infected with Covid-19, tested for it and vaccinated against it suggest that Denmark has been one of the most successful ones, as it has (at least for now) managed to somewhat keep a balance between the protection of life and health and economic loss. The designated legal framework enabling the protection of public health was enacted within one day through an unprecedented emergency parliamentary ruling, though. Based on this act, all the necessary actions were taken for almost a year through implementing legislation and/or non-binding recommendation. In this text, the grounds for the amendments of the Act on measures against infectious and other transmittable illnesses (Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme), i.e. the amendments from 12th March 2020 and subsequently the new Act on epidemic are going to be analysed. Furthermore, the relevant legal regulation for protection of public health in times of epidemic in Denmark is going to be introduced in a way which also shows the main similarities and differences to the Czech legal regulation.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.9ef00d88-6bba-4540-9fb6-b090fa7f7464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.