PL EN


2015 | 63 | 1 | 40-48
Article title

Promimetická promluva

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Literature is a construction and the reader who knows this willingly submits to the illusion, or the "effects of fiction", because he feels the need to enter another world. Ever since Plato and Aristotle we have been in an undecided state regarding mimetism, between the apparent and the hidden, the real and the possible. "The individual is not without a world" (Patočka), the present situation is realized in an overall situation. Interest in our own being in the world leads us to go beyond this world. Readers also take advantage of this opportunity to create other worlds, to experience the gap between the material and the structure, the statemen and the performance the real and the possible. This gap and tension is perceived as a starting point for interpretation. Literature is motivation for a game of life and literature - it is not just the work of convention and the unssen hand of the system.
CS
Literatura je konstrukce a čtenář, který o tom ví, se vědomě oddává iluzi, "efektu fikce", protože má potřebu vstupovat do jiného světa. Od Platóna a Aristotela jsme s mimetismem v nerozhodnutém stavu mezi patrným a skrytým, aktuálním a možným. "Individuum není beze světa" (Patočka), prezentní situace je realizována v situaci celkové. Zájem o vlastní bytí ve světě nás vede k překračování světa daného. Taky čtenář využívá možnosti tvořit jiné světy, chutná mezeru mezi látkou a konstrukcí, konstatací a performací, aktuálním a možným. Mezeru a tenzi vnímá jako východisko interpretace. Literatura je motivací pro hru literární a životní, není jen dílem konvence a neviditelné ruky systému.
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.9f7e8278-e328-4294-9de4-7bba8090ebec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.