PL EN


2008 | 5 | 1 | 7-38
Article title

Feudalismus před soudem historiků aneb O středověké "rolnické civilizaci"

Content
Title variants
EN
Feudalism judged by the court of history: medieval "peasant civilization"
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This Czech translation of an essay, originally written in Russian and published in 2004, considers the Western historians’ conception of feudalism of the last three decades. Drawing from research into Scandinavian archive documents, the author points to the limits of the approaches taken so far. They have, he argues, been determined both by the extant records and by the transfer of Latin terminology to a vernacular milieu in which Latin terms can indicate social categories and property relations diff erent from what they originally meant. He also comments critically on the highly developed twentieth-century Russian research into feudalism, in which works based on thorough analysis of west European records are predominant. He also considers in detail the existing approach to family/clan ownership and, again referring to Scandinavian sources, demonstrates that the usual claims must be fundamentally reassessed.
CS
Český překlad eseje, napsaného původně v ruštině a publikovaného roku 2004, který se vyrovnává s pojetím feudalismu mezi západními historiky v posledních třiceti letech. Autor na základě studia skandinávských archivních dokumentů, poukazuje na limity dosavadního zkoumání. Domnívá se, že jsou podmíněny dochovanými záznamy a přenosem latinské terminologie do lidového prostředí, v němž se latinské termíny, indikující společenské kategorie a vlastnické vztahy, mohou lišit od původního významu. Kriticky také komentuje vysoce rozvinutý výzkum feudalismu ve dvacátém století, který ruští vědci stavěli převážně na důkladné analýze západoevropských záznamů. Autor také bere v potaz stávající přístup k rodinnému/klanovému vlastnictví a, opět se odvolávaje na skandinávské zdroje, ukazuje, že je obvyklá tvrzení nutno zásadně přehodnotit.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
7-38
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a0d1ef83-c135-45c1-a53a-627a53b4690b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.