PL EN


2009 | 1(66) | 57-66
Article title

THE EVOLUTION OF THE ROLE OF PERSONNEL MANAGER IN THE COMPANY (Ewolucja roli menedzera personalnego w przedsiebiorstwie)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper describes changes in perceiving the importance of personnel services in the company against a backdrop of contemporary trends in human resource management. It stresses the fact that personnel specialists must fill not just a single role, but multiple ones: strategic partner, administrative expert, creator of involvement, and change agent. Moreover, the impact of the virtualization process of work on the scope of the described roles is presented.
Year
Issue
Pages
57-66
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Maciej Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik Zarzadzania, al. Niepodleglosci 10, 80-967 Poznan, Poland
References
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Barometr HR 2008, Badanie ankietowe przeprowadzone przez Benefactor i GazetaPraca.pl.
 • Brzozowski M. (2007), Istota organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 • Brzozowski M. (2005), Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, Rozprawa doktorska niepublikowana, Wydział Zarządzania AE w Poznaniu.
 • Brzozowski M. (2004), Społeczne konsekwencje wirtualizacji pracy [w:] Społeczne problemy zarządzania, Zimniewicz K. (red.), „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, nr 48.
 • Caldwell R. (2001), Champions, adapters, consultants and synergists: the new change agents in HRM, „Human Resource Management Journal”, No. 11 (3).
 • Cook M. (2003), Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nilles J. (2003), Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kanony, realia kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rafaląt I. (2007), Miejsce i rola działu zarządzania zasobami ludzkimi w strukturze organizacyjnej. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • (2008) Stan kapitału ludzkiego w Polsce 2008, raport opracowany przez Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Szkołę Główną Handlową, Warszawa.
 • Standen P. (2000), Organizational culture and telework [w:] Managing Telework, Daniels K., Lamond D., Standen P. (eds.), Business Press, London.
 • Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Harvard Business School Press, Boston.
 • Ulrich D., Brockbank W. (2006), How HR Adds Value [w:] Business. The Ultimate Resource, A&C Black, London.
 • Venkatraman N., Henderson J. (1998), Real Strategies for Virtual Organizing, „Sloan Management Review”, Vol. 40, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA058011
YADDA identifier
bwmeta1.element.a1d007e4-bf96-3f5b-859c-5a6c16e2d063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.