PL EN


2017 | 65 | 1 | 72-89
Article title

No man‘s land? : bibliofilie VŠUP z šedesátých let jako možnost specifické alternativní publikace

Content
Title variants
EN
No man's land? : Academy of Arts, Architecture and Design bibliophily in the 1970s : an opportunity for special alternative publication
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Using available oral and written sources, this study attempts to at least partially reconstruct bibliophile activities at the Academy of Arts, Architecture and Design, which primarily took place at František Muzika’s studio in the form of Edice speciálky Františka Muziky (František Muzika’s special studio series) between 1949 and 1970; it also takes relevant account of the bibliophile editions involved in final year and diploma work at Karel Svolinský‘s studio. The fact that these works included a number of titles, authors and/or débuts (Vratislav Effenberger, Karel Hynek, Jiří Kuběna, Věra Linhartová, Milan Nápravník, Ladislav Novák and Jan M. Tomeš, Texty experimentální poezie - Experimental poetry texts), which at that time were difficult to publish, indicates that there were other alternative publication space cases apart from "pure" samizdat. Hence the text also implicitly makes a contribution towards the study of "grey zone" issues that have not previously been comprehensively charted.
CS
Studie se s využitím dostupných orálních a písemných pramenů pokouší alespoň částečně zrekonstruovat bibliofilskou činnost VŠUP, vzešlou především z ateliéru Františka Muziky v podobě Edice speciálky Františka Muziky vycházející v letech 1949-1970; v relevantní míře ovšem přihlíží rovněž k bibliofiliím vznikajícím jako závěrečné ročníkové a diplomové práce v ateliéru Karla Svolinského. Fakt, že se mezi těmito pracemi objevila řada titulů/autorských osobností a/nebo autorských debutů (V. Effenberger, K. Hynek, J. Kuběna, V. Linhartová, M. Nápravník, L. Novák, J. M. Tomeš, Texty experimentální poezie), které by v dané době bylo oficiálně těžko možné vydat, ukazuje, že existovaly i jiné případy alternativního publikačního prostoru, než byl "ryzí" samizdat. Text se tak zároveň implicitně stává i příspěvkem ke studiu dosud stále komplexně nezmapované problematiky tzv. šedé zóny.
Keywords
EN
CS
        bibliofilie   edice   samizdat    
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a20dbf71-3390-449b-a74b-119fd5236b58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.