Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 1 | 27-51

Article title

The “New Spirit of Academic Capitalism” : Can Scientists Create Generative Critique From Within?

Content

Title variants

CS
"Nový duch akademického kapitalismu" : mohou vědci vytvořit generativní kritiku zevnitř?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The 21st-century university is a contested site of neoliberal transformation. Its role is moving away from that of a hub of culture, knowledge and critique to that of a provider of skills and employability for the market. The move towards a lean business model in the management of knowledge production is not an isolated phenomenon, but integral to the shift ing economic, political and moral landscapes of global capitalism and the knowledge society. The literature discussing the changes in higher education, which could be collectively termed “critical studies of academia”, remains fragmented and is yet to yield tangible resistance or envision viable alternative models of academic governance. This article discusses the possibility of generating constructive critique of “the new spirit of academic capitalism” from within. French Convention Theory is employed as a conceptual toolbox for unpacking the worlds of worth, conventions and justifi cations which operate beneath the surface of the marketisation, acceleration and casualisation of scientific labour – and suggested as a potential tool for building a generative sociology of critique.
CS
Univerzita 21. století je místem napadeným neoliberální transformací. Stává se dodavatelkou dovedností a pracovní síly. Zároveň tím opouští svoje postavení hlavního společenského ohniska kultury, poznání a kritiky. Tento posun kezeštíhlenému obchodnímu modelu, který je vlastní produkci vědění, však není izolovaným jevem – je součástí měnících se ekonomických, politických a morálních krajin globálního kapitalismu a společnost vědění. Literatura analyzující tyto změny – lze ji souhrnně nazvat jako “kritická studia akademie” – však zůstává roztříštěná a zatím nenabízí skutečnou rezistenci nebo představy životaschopných alternativních modelů akademického vládnutí a správy (governance). Tento článek pojednává o možností formulovaní konstruktivní kritiky “nového ducha akademického kapitalismu”, a to zevnitř samotné akademie. Francouzská teorie konvencí je využita jako sada koncepčních nástrojů k analýze hodnotových světů, konvencí a způsobů ospravedlnění ležících pod povrchem marketizace, zrychlení a nestálosti podmínek vědecké práce. Článek též tvrdí že teorie konvencí představuje potenciální instrument vhodný ke konstrukci generativní sociologie kritiky.

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

27-51

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a2112364-c1f4-49bd-88dd-d610eda78b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.