PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 98-108
Article title

MANAGER RECRUITMENT AND SELECTION METHODS IN LOCAL GOVERNMENT UNITS (Metody rekrutacji i doboru menedzerów w jednostkach samorzadu terytorialnego]

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented article discusses important questions related to the process of selection for executive positions in local government units. It is the practical methodology of filling such positions in these organizations that is the prime and most important dimension of shaping the human capital management paradigm.
Year
Issue
Pages
98-108
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2010-06-15
Contributors
 • Waldemar Walczak, Towarzystw Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lódzki Oddzial (for postal address contact the journal editor)
References
 • Armstrong M., Baron A. (2007), Human capital management: achieving added value through people, Kogan Page Limited, London.
 • Barzelay M. (2001), The new public management: improving research and policy dialogue, University of California Press, California.
 • Bovaird T., Loffler E., red. (2009), Public management and governance, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 • Ferlie E., Lynn L., Pollitt Ch., red. (2005) The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, Oxford.
 • Frączkiewicz- Wronka A., red. (2009), Zarządzanie publiczne- elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Frederickson G., Ghere R., red. (2005), Ethics in public management, M.E. Sharpe Inc., New York.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Ingham J. (2007), Strategic human capital management: creating value through people, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Janowska Z., red. (2008), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Juchnowicz M. (2009), Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim [w:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce współczesnych organizacji, Placet, Warszawa.
 • Lubińska T., red. (2009), Nowe zarządzanie publiczne–skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • McLaughlin K., Osborne S., Ferlie E., red. (2002), New public management: current trends and future prospects, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 • Mikołajczyk Z. (2008), Metodologia nauki zarządzania jako niezbędny element jej teorii i praktyki [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Morawski M., Mikuła B. (2009), Zarządzanie talentami. Podstawowe wytyczne i procesy tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 3-4/2009, IPiSS Warszawa.
 • Osborne S., red. (2001), Public management: critical perspectives, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2001.
 • Peters G., Pierre J., red. (2007), Handbook of public administration, SAGE Publications Ltd. London,
 • Rainey H. (2009), Understanding and managing public organizations, John Wiley & Sons Inc., San Francisco.
 • Ricceri F. (2008), Intellectual capital and knowledge management. Strategic management of knowledge resources, Routledge, New York.
 • Sajkiewicz A. (1999), Człowiek- kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.) Zarządzanie wartością firmy, Potext, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2009), O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania, „Master of Business Administration”, nr 4, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08358
YADDA identifier
bwmeta1.element.a318daef-279d-350f-b6bf-15a05f84f9f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.