PL EN


2018 | 12 | 4 | 16-30
Article title

Verbální fluence u dětí ve věku 5-12 let : české normy a vybrané psychometrické ukazatele

Content
Title variants
EN
Verbal fluency in children aged 5 to 12 : Czech norms and psychometric properties
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The Verbal Fluency Test is the common task not only in the school psychological services. This methodological study provides the main psychometrical parameters of the test, particularly the reliability estimates, and norms for the number of words named within one minute beginning on the sounds N, K and P (and total) on the sample of 411 pupils aged 5–12 years.
CS
Test verbální fluence je často využívanou zkouškou nejen v pedagogicko psychologické praxi. Předložená metodická studie obsahuje základní psychometrické ukazatele, zejména odhady reliabilit, a hlavně pak normy pro počty slov vyjmenovaných za jednu minutu začínajících na hlásky N, K a P (a celkem) na vzorku 411 dětí ve věku 5–12 let.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
16-30
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a3c158b2-5f00-4b92-88db-500b4376fdb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.