PL EN


2011 | 1(43) | 5-19
Article title

Przeprowadzki stolic

Authors
Content
Title variants
EN
Looking for new localizations of capital cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
During centuries, capital cities of many countries were moved to new locations, either as a result of economic or political processes or of a specific national project. The best known examples of the phenomenon are Ankara and Brasilia, but one might quote many others too. Frequently, the new capital was expected to become an ideal city, a kind of a paradise - which was a utopian dream, because a city is a man-made project and therefore never perfect.
PL
Autor pochyla się nad historycznymi przypadkami transferów stolic na nowe miejsca. Najbardziej znanymi z nich są przeniesienia siedzib rządów z Konstantynopola do Ankary oraz z Rio de Janeiro do Brasilii. Działań tego typu było jednak znacznie więcej w dziejach. Motywowały je czynniki ekonomiczne oraz polityczne. Nieraz transfer bywał fragmentem szerzej rozumianego projektu narodowego; odgrywał też istotną rolę w kształtowaniu narodowej symboliki. Projekt nowej stolicy miewał nieraz cechy utopijnego miasta idealnego, jakim z natury rzeczy nie mogła się stać.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Historyczny, Instytut Historyczny), j.m.kula@uw.edu.pl
 • Akademia Leona Koźmińskiego (Katedra Nauk Społecznych)
 • Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny, Instytut Historyczny, Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, Poland
References
 • Bonet R, 2006, "Stepowa Brasilia", Forum z 20-26 lutego (za El Pais z 22 stycznia).
 • Davies N., 2004, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Fauve A., 2005, D 'Almaty à Astana. Les Enjewc territoriaux et politiąues d'un transfert de Capitale au Kazakhstan, Mèmoire de Maitrise Civilisation russe, sous la direction de Madame Vèronique Jobert, Universitè Paris IV- Sorbonne, EFR d'Etudes Slaves.
 • Gawrycki M.F., 2007, Geopolityka w myśli i praktyce Ameryki Łacińskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Głowiński M., 2010, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Gruszczak A., 2007, Ameryka Środkowa, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Lencznarowicz J., 2005, Australia, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Lencznarowicz J., 2010,XIX-wieczne źródła australijskiego nacjonalizmu, wykład habilitacyjny wygłoszony przed Radą Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 5 marca 2010 r.
 • Małecki J.M., 2009, "Dłuuuga przeprowadzka" (prof. Jan M. Małecki w rozmowie z Agnieszką Sabor), Tygodnik Powszechny, nr 22 z 31 maja.
 • Meller S., 2008, Świat według Mellera. Życie i polityka: ku przyszłości. Ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar, Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
 • Mole-Bielutin N., 2005, Wiek XX widziany z Moskwy: niech jednak będzie pochwalony!, przeł. W. Mikołajczyk-Trzcińska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Montefiore S.S., 2004, Stalin. Dwór czerwonego cara, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
 • Morawski K., 2003, Warszawa. Dzieje miasta, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pruszyński K., 1936, Palestyna po raz trzeci, Warszawa: Rój.
 • Riefenstahl L., 2003, Pamiętniki, przeł. J. Łaszcz, Warszawa: Świat Książki.
 • Stasiński M., 2007, "Boliwia się rozpada", Gazeta Wyborcza z 18 grudnia.
 • Tazbir J., 2005, "Korzenie współczesności", w: M. Jarosz (red.), Polska. Ale jaka? Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • Walicki A., 2010, Idee i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Wojciechowski M., 2007, "Szklana jurta dla Borata", Gazeta Wyborcza z 22 marca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10441
YADDA identifier
bwmeta1.element.a451068e-30f7-3577-93b0-e3094d23a7c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.