Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | Supplement_1 | 2-18

Article title

Psychometrická analýza škály náboženských a duchovních zápasů (RSS) v českém prostředí

Content

Title variants

EN
Psychometric evaluation of the Religious and Spiritual Struggles Scale (RSS) in the Czech environment

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
a1_Posuzování psychopatologických symptomů je důležitou součástí výzkumné a klinické praxe. Studie zkoumá psychometrické vlastnosti české verze dotazníku Brief Symptom Inventory (BSI-53, Stručný inventář příznaků) a vytváří základ pro tvorbu norem pro českou neklinickou populaci. Dotazník BSI-53 je kratší multidimenzionální verzí dotazníku Symptom Checklist (SCL 90-R), sloužícího ke zjištění přítomnosti psychopatologických symptomů. Zkoumaný nástroj obsahuje devět subškál a tři celkové indexy: GSI (Obecný ukazatel závažnosti), PSDI (Index závažnosti přítomných symptomů) a PST (Celkový počet přítomných symptomů). Metody. Na reprezentativním výběru české populace (N = 1800, věk průměr 46,4, SD 17,4, 48,7 % mužů) byly provedeny statistické analýzy sesbíraných údajů BSI-53. Ke zjištění konvergentní validity byl použitý dotazník posuzující fyzické a psychické zdraví SF-8. Výsledky. Jednotlivé subškály BSI-53 mezi sebou středně silně až silně korelují, Spearmanovy korelační koeficienty nabývají hodnot 0,45-0,75. Konfirmační faktorová analýza pro standardní devítifaktorový model ukázala, že náboje všech položek na jednotlivé faktory jsou středně vysoké až vysoké (s hodnotami 0,55-0,87). Tento model vykazuje dostatečnou shodu s našimi daty: χ²(1091) = 4328,2, p <0,001, CFI = 0,994, TLI = 0,994, SRMR = 0,045, RMSEA = 0,041 (90% CI = 0,039-0,042). Vnitřní konzistence všech devíti BSI subškál a také celé škály dané obecným ukazatelem závažnosti (GSI) je vysoká. Hodnota Cronbachova α = 0,97 (95% CI 0,97-0,98), McDonaldova koeficientu ωh = 0,84 a ωt = 0,97. Konvergentní validita, posuzovaná korelacemi se subškálou psychické zdraví dotazníku SF-8, se jeví být středně vysoká až vysoká.
EN
Objectives. Spirituality is often positively associated with physical and mental health. However, recent research suggests also possible negative associations connected with socalled religious struggles. Therefore, the need of having valid instrument for measuring spiritual struggles is also increasing. The aim of this study was to psychometrically evaluate Religious and Spiritual Struggles Scale (RSS) in secular conditions of the Czech Republic. Sample and settings. A nationally representative sample of 1000 Czech respondents aged fifteen years and over (n=1000; 46.04±17.28 years; 48.6% men) participated in the survey. Religious and spiritual struggles and basic socioeconomic information were measured. Results. The non-parametric comparison of different sociodemographic groups showed a higher prevalence of religious and spiritual struggles among older people, people living alone and the unemployed. In order to assess the number of factors, Kaiser criterion, scree plot, Paralel analysis (PA) and Minimum average partial test (MAP) were used. All of these methods resulted into a three-factors solution. The original scale consists of six subscales, in Czech conditions, however, they tended to pair up. Therefore, besides presenting the full version, we also decided to reduce the scale and for common research we suggest the possibility of using only three subscales (Divine, Meaning and Interpersonal). The confirmatory factor analyses supports this model with χ² (74)=176.8; p<0.001, SRMR=0.035, CFI=0.998, TLI=0.998, RMSEA=0.037 (90% CI=0.030-0.044). Both versions of the scale have a high internal consistency: for the full version α=0.96 and ωt = 0.96, for the three-scale version α=0.92 and ωt =0.94. Study limitations. The main limitation of this study is a high proportion of respondents who reported that they have no experience of religious and spiritual struggle. This is probably connected with a low overal religiosity in the country.

Year

Volume

62

Issue

Pages

2-18

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a470d79b-514f-468d-a23c-d926cad3177f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.