PL EN


2015 | 9 | 1 | 1-15
Article title

Psychosociální podpora dobrovolníkům českého červeného kříže při povodních v České republice v roce 2013

Content
Title variants
EN
Psychosocial support for volunteers Czech red corss during the floods in the Czech Republic in 2013
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Activities of The International Red Cross and Red Crescent Movement has been since its’ founding based on the help of volunteers. Volunteers of the organization everyday fulfil their mission in more than 180 countries of the world. Everyone who experienced an exceptional incident is to a certain extent influenced by his experiences, not excluding volunteers, who help during floods, earthquakes, wars and other disasters. The aim of this study is devoted to how the volunteers of the Czech Red Cross perceive a psychosocial support in the context of the organization and in relation to their actual work during floods in the year 2013 in the Czech Republic. 40 volunteers were involved in the study. The research tool was a questionnaire which was composed from the recommendation for the National Red Cross and Red Crescent societies to gather information concerning care for their workers.
CS
Činnost Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je od počátku založena na pomoci ze strany dobrovolníků. Denně dobrovolníci organizace naplňují poslání ve více než 180 zemích světa. Každý účastník mimořádné události je do jisté míry zasažen či alespoň ovlivněn svými prožitky, a to nevyjímaje dobrovolníky, kteří pomáhají při povodních, zemětřeseních, válkách a jiných událostech. Cíl studie je věnován tomu, jak dobrovolníci Českého červeného kříže vnímají psychosociální podporu v souvislosti s organizací a ve vztahu k vlastnímu působení v čase povodní v roce 2013 v České republice. Do výzkumu se zapojilo 40 dobrovolníků Českého červeného kříže. Výzkumným nástrojem byl dotazník, který byl sestaven na základě doporučení pro národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce k získávání informací ohledně péče o své dobrovolníky.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
1-15
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a4798e1a-49f2-4846-9c9b-586bf1378c5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.