PL EN


2011 | 4(29) | 112-125
Article title

Szkoły parafialne i ich wpływ na podtrzymanie tożsamości narodowej polskich emigrantów w dziewiętnastowiecznym Chicago

Authors
Title variants
EN
Parish Schools and Their Influence on Sustaining National Identity among Polish Emigrants in 19th-Century Chicago
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In last decades of 19th-century, parish schools in Chicago were main institutions that developed sustainable education among the youngest Polish emigrants. Despite struggling numerous difficulties and relatively low education quality, Polish personality was visible and not only survived but created the need of deeper studies. Parish provided basic knowledge and gave grounds to strengthen Polish identity in hearts and minds of the youth. Its work visibly influenced and preserved knowledge of Polish language, history and symbols. Was taking care for Polish tradition and cultivated celebration of patriotic events. This describes direction and priorities of Roman Catholic parishes which were to sustain emigrant’s ethnic personality.
PL
Polskie szkoły parafialne funkcjonujące w dziewiętnastowiecznym Chicago należy uznać za najważniejsze instytucje prowadzące działalność edukacyjną wśród najmłodszych pokoleń polskich emigrantów. Mimo iż borykały się one z wieloma problemami oraz prezentowały stosunkowo niski poziom edukacji, przyczyniały się do przełamywania stereotypów dotyczących potrzeby posiadania wykształcenia. Co ważne poza przekazywaniem podstaw wiedzy, stanowiły one niezwykle ważne ogniwo w procesie utwierdzania polskości w sercach najmłodszych. Przyczyniały się do lepszego poznania polskiego języka, historii i polskich symboli. Troszczyły się o zachowanie dawnych tradycji i zwyczajów oraz umożliwiały uczestnictwo w uroczystościach noszących patriotyczny charakter. Działania te wpisywały się w nurt wyznaczany przez same parafie, w których funkcjonowaniu, podtrzymanie etnicznej tożsamości emigrantów stanowiło jedno z najważniejszych zadań.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10298
YADDA identifier
bwmeta1.element.a47d21f9-8561-35d7-aac9-dadbabb1c2a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.