PL EN


2016 | 64 | 5 | 641-667
Article title

Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství

Content
Title variants
EN
The historical imagination and the historical novel in the late Enlightenment
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This study focuses on the beginnings of historical prose and its share in the emergence of modern historical thought. It surveys the origins of historicism as a distinctive approach towards the past, which experienced its heyday in the 19th century and which to this day still exercises some influence on our historical thinking. Whereas the first part of this exposition focuses on charting the output and transfer of new narrative techniques, the second part focuses on the internal operation of these texts and the implications arising out of the rhetoric involved for the reader. Hence the exposition surveys both questions regarding the cultural transfer of the emerging vernacular literature at the end of the 18th century and with the help of media theorists such as Friedrich Kittler it seeks answers to media theory issues surrounding the representation of the past.
CS
Studie se zabývá počátky historické prózy a jejím podílem na vzniku moderního historického myšlení. Sleduje genezi historismu jako svébytného vztahu k minulosti, který zažil svůj největší rozvoj v 19. století a který zčásti ovlivňuje dosud naše historické myšlení. Zatímco v první části se výklad soustředí na zmapování produkce a transferu nových vyprávěcích technik, v druhé části se zaměřuje na vnitřní fungování těchto textů a implikace vyplývající z jejich rétoriky pro čtenáře. Výklad tak sleduje jednak otázky kulturního transferu rodící se vernakulární literatury konce 18. století, jednak s pomocí teoretiků médií, jako je Friedrich Kittler, hledá odpovědi na mediálně teoretické problémy reprezentace minulosti.
Year
Volume
64
Issue
5
Pages
641-667
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a4e346d7-a4d5-46b3-87cd-e923ac5637ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.