PL EN


2019 | 63 | 6 | 644-663
Article title

Religiozita, spiritualita a stáří :  teorie a výzkumy

Content
Title variants
EN
Religiosity, spirituality and old age : theory and research
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Research on religiosity and spirituality especially in relation to health has been receiving growing attention. Typical old age problems like increased health problems, nearness of death, a change in lifestyle and value orientation etc. begs the question of the importance of religiosity and spirituality in this life stage. The aim of this work was to present conceptual and methodological definitions of the religiosity and spirituality as well as introduce important psychological theories and empirical studies in this field. Main themes and results are presented. Mostly positive view in psychological theories on the role of religiosity and spirituality in old age was generally confirmed in empirical studies, although research in this area faces serious methodological and conceptual difficulties.
CS
Religiozita a spiritualita je v posledních letech předmětem zvýšeného výzkumného zájmu. Stáří, které přináší například větší míru zdravotních obtíží, vědomí blížící se smrti, změnu životního stylu i hodnotové orientace, aktualizuje také otázku role religiozity a spirituality v této životní etapě. Cílem práce je představit konceptuální a metodické vymezení problematiky a také důležité psychologické teorie a empirické studie objevující se na tomto poli. Z početného spektra studií a metaanalýz formulují autoři hlavní směry a otázky, kterými se psychologie v tomto kontextu zabývá. Převážně pozitivní nahlížení na úlohu religiozity a spirituality ve stáří, které zprostředkovávají psychologické teorie, je do značné míry potvrzováno v empirických studiích, přesto se výzkum v této oblasti potýká s vážnými metodologickými a konceptuálními obtížemi.
Year
Volume
63
Issue
6
Pages
644-663
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a5a5b64f-8f5f-4d02-a824-4e31b784fc03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.