Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 80 | 4 | 265-284

Article title

Negative-mutational verbs and presupposition in Czech

Content

Title variants

CS
Negativně mutační slovesa a presupozice v češtině

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this contribution is to analyze the meaning of the Czech verbs zůstat ‘stay, remain’, nechat ‘keep, leave, let’ and zapomenout ‘forget’. We will argue they are mutational verbs sui generis: their positive forms express a denial that a mutational action has been carried out, whereas the negative forms express the carrying out of a mutation. Since such behaviour is contrary to prototypically mutational verbs, we call zůstat, nechat and zapomenout negative-mutational verbs. This construal makes it possible to maintain the assumption that a presupposition of an initial situation is a sufficient condition for the mutational meaning. If combined with an infinitive complement, the verbs zůstat, nechat, zapomenout belong to the class of implicative verbs (zapomenout is negative-implicative). In this use, the given verbs retain the status of negative-mutational verbs provided certain conditions imposed on the infinitive are fulfilled.
CS
Cílem příspěvku je analýza významu českých sloves zůstat, nechat a zapomenout. Ukážeme, že jde o mutační slovesa sui generis: svými pozitivními tvary popírají provedení mutační akce, zatímco svými negativními tvary vyjadřují provedení mutace. Jelikož chování prototypicky mutačních sloves je právě opačné, interpretujeme zůstat, nechat a zapomenout jako slovesa negativně mutační. Uvedené pojetí umožňuje zachování předpokladu, že presupozice výchozí situace je postačující podmínkou pro mutační význam slovesa. Kombinují-li se slovesa zůstat, nechat a zapomenout s infinitivem, patří do třídy sloves implikativních (zapomenout je negativně implikativní). Stále jde o slovesa negativně mutační, pokud tomu nebrání sémantika infinitivu.

Contributors

  • Slovo a slovesnost, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
  • Slovo a slovesnost, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a6d43111-4cb0-488a-b3b0-c992d69a0f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.