Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11 | 45-52

Article title

Redaktor Gazety Toruńskiej Hieronim Derdowski przed toruńskim sądem

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE EDITOR OF GAZETA TORUŃSKA HIERONIM DERDOWSKI IN TORUN'S COURT

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The work of Hieronim Derdowski in the editorial office of Gazeta Torunska as an editor did not only consist in preparing materials for print in the periodical. Being responsible for editing, he also bore consequences for publishing individual articles, notes and correspondence, which very often led to searches in his house and the printing shop, interrogations, accusations and press trials. Derdowski, responsible for the paper, worked in the editorial office from 1879 to 1884 with breaks, and in this period of time he was brought to court seven times. The first three trials finished with freeing him, but the next ones resulted in Derdowski's being convicted. In the subsequent four trials Derdowski was given a fine of 500 marks in total or 55 days in prison. It must have been a large amount of money as the poor editor went to prison to cover part of the fine.

Discipline

Year

Volume

11

Pages

45-52

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Grazyna Gzella, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, ul. Wladyslawa Bojarskiego 1, 87-100 Torun, Poland

References

 • 500-lecie afiszów teatralnych, Scena Polska, R. 9: 1929, z. 21.
 • 60-lat sceny polskiej w Toruniu, Toruń 1980.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 38.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 72.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 73.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 74.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 78.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 81.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 82.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 84.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 85.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 86.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 90.
 • Bełkot H., Kultura w latach 1920-1939, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 2, Toruń 2006.
 • Bełkot J., Benda Karol, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Bracki Władysław Jan, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Cornobis Józef Karol, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 3, Toruń 2002.
 • Bełkot J., Frączkowski Franciszek, [w:] Toruński Słownik Niograficzny, red. K. Mikulski, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Hugon Moryciński, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Okopiński Marek, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 2.
 • Bełkot J., Rygier Jerzy, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 3, Toruń 2002.
 • Bełkot J., Szpakiewicz Mieczysław, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Życie teatralne Torunia w latach 1920 – 1939, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Chruściel A., Wstęp do inwentarza zespołu „Teatr w Toruniu 1903-1994”, Archiwum Państwowe w Toruniu, Pracowania Naukowa.
 • Kuchtówna L., Aleksander Rodziewicz, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T.2, Toruń 2000.
 • Kuchtówna L., Wielkie dni małej sceny, Wilam Horzyca w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu 1945-1948, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
 • Kwaskowski S., Teatr w Toruniu 1920-1939, Gdańsk-Bydgoszcz 1975.
 • Kwasowski S., Teatr toruński za dyrekcji Karola Bendy, Rocznik Toruński, t. 2, 1967.
 • Kwasowski S., Życie teatralne Torunia w latach 1920 – 1939, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Lipiński J., O afiszu, reklamie i krytyce, Pamiętnik Teatralny, R. 11: 1962, z. 1.
 • Mulczyński J., Afisze i plakaty teatralne, Kronika Miasta Poznania, t. 3: 2000.
 • Niedzielska M., Organizacja niemieckiego życia kulturalnego w latach 1939-1945, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 2, Toruń 2006,
 • Raszewski Z., Warszawski afisz dzienny. Teatr Narodowy i jego kontynuacje (1765-1915), Pamiętnik Teatralny, R. 36: 1982, z. 4.
 • Rozporządzenie MWRiOP w porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych, z dnia 4 lipca 1927 r., w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i nagrań dźwiękowych, Dziennik Ustaw, 1927, nr 67, poz. 594 i 595.
 • Serczyk J., Wspomnienie o Toruniu z czasów drugiej Rzeczypospolitej 1920 – 1939, Toruń 1982.
 • Skuczyński J., Wilam Horzyca, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Sokolicz-Wroczyński J., Historja teatralnego afisza, Scena Polska, R. 10: 1930, z. 22.
 • Sokołowska W., Informator o zbiorach dokumentów życia społecznego w bibliotekach, instytutach i innych placówkach w Polsce [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji, Wrocław 1970.
 • Teatr w Toruniu 1920-2000, red. J. Skuczyński, Toruń 2000.
 • Tujakowski A., Tradycje teatralne Torunia, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXX, 401.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXX, 415.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXX, 586.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXXIX, 2474.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXXIX, 3125.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10564

YADDA identifier

bwmeta1.element.a7112208-6023-3eaa-bc06-3fe7b3e29f7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.