Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 1-17

Article title

Jak uvažují nad svou identitou mladé Vietnamky 1,5. a 2. generace žijící v České republice

Content

Title variants

EN
How do Vietnamese Czech young women of 1,5. and 2. generation think about their identity?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Identita může zahrnovat různé domény: morální, spirituální, profesní, etnickou, genderovou, vztahovou, politickou. U mladých lidí z etnických minorit je v identitě časté centrální téma etnické identity. V současné době v ČR dospívá početně zastoupená druhá generace Vietnamců. Výzkumy zabývající se identitou u této populace v ČR však zatím chybí. Cílem této práce bylo zachytit, jak uvažují nad svou identitou mladé české Vietnamky (18-22 let) v těchto doménách: vzdělávací a profesní, partnerská, etnická, osobní. V kvalitativním výzkumu u 6 participantek byla využita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výzkum prokázal některé shodné prvky v identitě se skupinou amerických Vietnamců 1,5. a 2. generace – zejména v hodnotovém ukotvení, významu rodiny a vietnamské komunity při exploraci identity a vytváření životních závazků. Výsledky z tohoto výzkumu jsou využitelné zejména pro zvýšení kulturní senzitivity školních poradenských pracovníků na středních a vyšších odborných školách, případně poradenských pracovníků vysokoškolských poradenských center, pracujících i s populací českých Vietnamců.
EN
Identity can include different domains-moral, spiritual, gender, career, relationships, ethnic, politic. The ethnic identity is very important and central theme of identity among young from ethnic minority groups. In the present time, the second generation of Vietnamese Czech youth is growing up in the Czech Republic. There is lack of research describing the exploration of their identity. The aim of this study was establish, how young (18-22) Vietnamese Czech women think about their identity in the educational and career, relational, ethnic and personal domain. The qualitative study on six participants used interpretative phenomenological analysis (IPA). The results indicated similar patterns among Vietnamese Czech young women and Vietnamese Americans, especially in the area of life values and importance of the family and vietnamese community in the process of exploration identity and making commitments. The present findings should be used to increase culture sensitivity at school and university counselors and advisors working with Vietnamese Czech students.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

1-17

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a91d39a5-9fc5-4b6c-9640-43c7a1d3a8e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.