Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 203-219

Article title

Internet w świadomości katowickich studentów

Content

Title variants

EN
The Internet in the consciousness of Katowice students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie Internetu jako nowoczesnego środka komunikacji przez studentów kierunku pedagogicznego wybranych katowickich uczelni. W podjętych badaniach obejmujących zbiorowość 546 osób autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni Internet w życiu respondentów oraz jaki wpływ wywiera na ich kontakty społeczne. Uzyskane wyniki pozwoliły między innymi stwierdzić, że studenci kierunku pedagogicznego wykorzystują Internet w podstawowym zakresie jako przestrzeń wymiany informacji, konsumpcji oraz kontaktu, zachowując przy tym krytycyzm wobec znajdujących się tam materiałów, ofert i informacji. Badania potwierdzają również istniejącą lukę pokoleniową w zakresie obsługi komputera i korzystania z zasobów sieci. Ponadto pokazują, że Internet pozwala w efektywny sposób podtrzymywać już istniejące relacje, a także ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów o słabych więziach.
EN
The article presents the problem of using the Internet by students of pedagogy at Katowice Universities as a modern means of communication. The survey conducted on a group of 546 students attempted to find an answer to the question what kind of functions the Internet has in the life of the respondents and how it affects their social relations. The results of the survey demonstrated that the extent to which students of pedagogy use the Internet is fundamental, i.e., it is used as the space for an exchange of information, consumption and contact. The students, however, take a critical approach to the materials, offers and information presented on the Internet. This analysis also confirms the existing generation gap in computer skills and using the resources of the web. Moreover, the results show that the Internet helps cultivating the already existing relations in an effective way, and also facilitates developing new relations of casual character.

Contributors

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

References

 • Barani K. 2008, Wirtualne wspólnoty kobiet na forach internetowych jako źródło wsparcia w przygotowaniu do macierzyństwa, w: Całe życie w Sieci, red. B. Szmigielska, UJ, Kraków.
 • Bauman Z. 2003, Ponowoczesny świat i jego wyzwania, „Res Humana”, nr 2.
 • Castells M. 2003, Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań.
 • Cole J., Robinson J.P. 2002, Internet Use and Sociability in the UCLA Data: a Simplified MCA Analysis, „It & Society”, Vol. 1.
 • Di Maggio P., Hargittai E., Neuman W.R., Robinson J.P. 2001, The Social Implications of the Internet, „Annual Review of Sociology”, No. 27.
 • Fiut I. 2004, Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych, w: Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, red. L.H. Haber, BG AGH, Kraków.
 • Fukuyama F. 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 • Górniakowska-Zwolak E. 2002, Rola społeczna kobiety w tradycji śląskiej a wymogi społeczeństwa nowoczesnego. Dylemat spójnej tożsamości, w: Edukacja wobec ładu globalnego, red. T. Lewowicki, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Granovetter M.S. 1973, The strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, No. 78.
 • Hampton K., Sessions L., Ja Her E. 2009, Social Isolation and New Technology. How the Internet and Mobile Phones Impact Americans’ Social Networks, Pew Internet & American Life Project, Washington.
 • Hampton K., Wellman B. 2002, The not so Global Village of Netville, w: The Internet in Everyday Life, red. B. Wellman, Blackwell, Oxford.
 • Howard P.E., Rainie L., Jones S. 2001, Days and Nights on the Internet: The Impact of a Diffusing Technology, „American Behavioral Scientist”, No. 45 (3).
 • Katz J.E., Rice R.E., Apsen P. 2001, The Internet 1995–2000: Access, Civic Involvement, and Social Interaction, „American Behavioral Scientist”, No. 45.
 • Kraut R., Patterson M., Lundmark V., Kiesler S., Mukophadhyay T., Scherlis W. 1998, Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-being?, „American Psychologist”, No. 53.
 • Putnam R., Bowling A. 2000, The Callapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 • Stachura K. 2007, Ewolucja kultury partycypacji na przykładzie serwisu YouTube, w: Konteksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, red. M. Sokołowski, t. 1, UWM Olsztyn.
 • Stachura K. 2008, Serwisy społecznościowe w perspektywie światów społecznych, w: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Adam Marszałek, Toruń.
 • Szpunar M. 2004, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Szpunar M. 2006, Bliskie więzi na odległość – paradoksalna natura związków on-line, w: Definiowanie MCLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, red. M. Sokołowski, Kastalia Oficyna Wydawnicza, Olsztyn.
 • Szpunar M. 2007, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne, w: Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, PWSZ, Elbląg.
 • Tracey K., Anderson B. 2001, The Significance of Lifestage and Lifestyle Transitions in the Use and Disuse of Internet Applications and Services, „American Behavioral Scientist”, No. 45.
 • Wallace P. 2000, Psychologia Internetu, Rebis, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107611

YADDA identifier

bwmeta1.element.aaa24caf-04bc-38f4-b401-86762e65eeae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.