Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 69 | 2 | 297-321

Article title

Jak a proč přemýšlet o české národní existenci?: poznámky na okraj dvou intelektuálních pokusů

Authors

Content

Title variants

EN
How and why should we contemplate the existence of the Czech nation?
DE
Nachdenken über die Existenz Tschechiens als Nation - wie und warum?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor se zamýšlí nad několika příspěvky, které byly v nedávné době věnovány Masarykově České otázce, ale tématem je „česká otázka“ psaná s malým „č“. Záměrem je zjistit, jaké jsou způsoby a cesty intelektuální sebereflexe české národní existence v současnosti. Na jedné straně stojí sborník filosofů a dalších odborníků humanitního zaměření, kteří se pokoušejí určit, do jaké míry je pro současný stav českého národa (a tedy „české otázky) stále ještě významný Masarykův stejnojmenný spis z konce 19. století. Na druhé straně se předmětem zájmu stává soubor dvaceti zamyšlení nad současným stavem a stupněm ohrožení svébytnosti národa, jehož autorem je významný český neurolog, který svým způsobem rovněž bere v úvahu onu více než století trvající diskusi o „smyslu českých dějin“. Srovnání obou přístupů sice odhaluje některé shody ve vědomí krizovosti současné situace české národní existence, do popředí ale vystupují příznačné odlišnosti v metodologických východiscích a odtud vyplývající rozdíly v závěrech týkajících se národní budoucnosti, ke kterým dospívají.
EN
The author considers several texts that have recently been devoted to Masaryk’s book Česká otázka (The Czech Question), but the topic of the article revolves around the more general issue of “the Czech question,” and not the book itself. The intention is to find out what the contemporary forms and pathways are of the intellectual self-reflection on Czech national existence. On the one hand, there is a collection of philosophers and other experts in the humanities who are trying to determine the extent to which Masaryk’s book, dating from the end of the 19th century, is still important for the current state of the Czech nation (and thus “Czech questions”). On the other hand, another focus of the article is a set of twenty reflections on the current state of, and the degree of threat to, the nation’s uniqueness, written by a prominent Czech neurologist who also takes into account the more than century-long debate on the “meaning of Czech history.” Although a comparison of both approaches reveals some similarities in their awareness of a crisis in the current state of the Czech nation, significant differences in methodological starting points soon step into the foreground and from this emerge differences in the conclusions the different approaches reach, differences that touch on the future toward which the nation is maturing.

Year

Volume

69

Issue

2

Pages

297-321

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.aabf7f19-c1a3-41b3-a006-0d1749b3dd3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.