PL EN


2010 | 11 | 167-183
Article title

PERFORMATIVE COUNSELING AND OTHER FORMS OF ASSISTANCE WITH CRITICAL LIFE EVENTS AND LIMINAL EXPERIENCES (Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doswiadczeniach granicznych)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the significance of various forms of informal, extra-institutional help, offered to people who experience critical life events or undergo liminal experiences. The authoress describes various everyday support practices (showing interest, accompanying, taming, verifying resources, exchanging experiences). By using experiences of anthropologists of language, she attempts to show and define the concept of performative counseling, and indicates the power and efficiency (actual and symbolic) of statements made by informal advisers, which in a given context become agents that act, help, etc. The article presents how everyday informal forms of assistance can influence an individual to devote effort (both cognitive and behavioural) to reduce tension, regulate emotions, solve problems. Moreover, the article describes the ways that may lead to acquisition and activation of self-help mechanisms in people undergoing liminal, traumatic experiences
Year
Volume
11
Pages
167-183
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Elzbieta Siarkiewicz, Dolnoslaska Szkola Wyzsza we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland
References
 • Austin J.L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum., wstęp B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
 • Berger P., Luckmann T., Język a wiedza życia codziennego, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.
 • Czerkawska A., Poradnictwo w perspektywie egzystencjalizmu, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Derive J., Słowo i władza w kulturze oralnej, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2002.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. A. Amsterdamski, Poznań 2003.
 • Goffman E., Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, tłum. O. Siara, red. i przedmowa G. Woroniecka, Warszawa 2008.
 • Kałuszyńska E., Język a rzeczywistość. Performatywna funkcja języka, http://bacon.umcs.lublin.pl/lukasik/konferencja/teksty/.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.
 • Kargulowa A., W kwestii akademickiego statusu poradoznawstwa, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Kennedy E., Charles S.C., Jak pomagać dobrą radą. Poradnik, tłum. J. Kołacz, Kraków 2004.
 • Malinowski B., Obcowanie językowe, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.
 • Pawluczuk W., Zwierzenie, gawędzenie, zgryzota, [w:] Antropologia słowa.Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.
 • Schütze F., Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1.
 • Sowell T., Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz. Upadek, oszustwo, dogmaty, tłum. J. Sowa, Rzeszów 1996.
 • Straś-Romanowska M., Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka. Wyzwanie dla poradnictwa, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Teusz G., Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA082724
YADDA identifier
bwmeta1.element.aaf16abb-1d7d-3945-a573-5b9e02986764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.