PL EN


2019 | 106 | 1 | 85-105
Article title

Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisu

Content
Title variants
EN
The cultural creatives’ subculture and alternative lifestyle in the magazine ‘Pravý domácí časopis’
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper focuses on Czech alternative lifestyles and subcultures that cannot be defined by music and youth, hence using the concept of cultural creatives (Ray – Anderson 2000). This subculture has been formed by a convergence of social movements and countercultures since the 1960s. Based on a qualitative media analysis of Czech alternative lifestyle magazine (Pravý domácí časopis – Real Homemade Magazine) which represents and co-creates alternative lifestyles and values with focus on environmental, spiritual and women’s issues, the author looks for linkages of specific lifestyles and practices. They are united by values and principles, such as: turn to nature, freedom and autonomy, and change of consciousness. Also, the issues of collective identity, community and neo-tribes, are addressed.
CS
Text se zaměřuje na alternativní životní styly a subkultury v Česku definované jinak než vztahem k hudbě a mládeži a využívá při tom koncept subkultury kulturních kreativců (Ray, Anderson, 2000), který souvisí s konvergencí sociálních hnutí a kontrakultur od 60. let minulého století. Na základě kvalitativní mediální analýzy alternativního lifestylového časopisu (Pravý domácí časopis), který reprezentuje a utváří alternativní životní styly spojené s environmentální, spirituální a ženskou orientací, hledá spojnice jednotlivých životních stylů a praktik. Jsou to především hodnoty a principy: obrat k přírodě a přirozenosti, svoboda ve smyslu autonomie a změna vědomí. Analyzuje také povahu kolektivní identity, komunit a kmenů, v rámci kterých se potkávají lidé reprezentovaní na stránkách časopisu.
Year
Volume
106
Issue
1
Pages
85-105
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ac769fc7-6473-4a74-93af-bca3f4dcd65c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.