PL EN


2010 | 11 | 245-254
Article title

QUALITATIVE ANALYSES - SOURCE OF RELIABLE KNOWLEDGE OR FREE INTERPRETATIONS? (Analizy jakosciowe - zródlo rzetelnej wiedzy czy swobodnych interpretacji?)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Qualitative methods, due to their specific approach to social reality - which in turn leads to specific approach to the subjects of analysis - have the same proportion of adherents as opponents. Additional problem results from the interpretative paradigm that blurs the borders between particular theoretical conceptions, which consequently favors freedom of interpretation. This situation results in widespread criticism of qualitative analyses, voiced mostly by supporters of the positivist conception of science. As a result, social researchers tend to contrast these two methodologies, often disregarding qualitative analyses. Still, both types of analysis have their advantages and disadvantages. More importantly, proper understanding of qualitative analysis combined with quantitative approaches could help to create a complementary unit, which would provide a relatively comprehensive explanation of social phenomena and processes - both on an individual and collective level. Therefore, the aim of the paper is to indicate the aforementioned dangers and to show the specific nature of qualitative analyses as a new way of exploring different spheres of reality.
Year
Volume
11
Pages
245-254
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Zywia Leszkowicz-Baczynska, Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Socjologii, al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
References
 • Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2009.
 • Bernstein R.J., Beyond Objectivism and Relativism, Philadelphia 1983.
 • Charmaz K., Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną, [w] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tłum. K. Miciukiewicz, Warszawa 2009.
 • Konecki K., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] K. Charmaz, Teoria Ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, red. K. Konecki, tłum. B. Komorowska, Warszawa 2009.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Kvale S., Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Białystok 2004.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, wstęp i red. J.J. Wiatr, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 1982.
 • Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, tłum. S. Zabielski, Białystok 2000.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa 2007.
 • Simmel G., Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2005.
 • Wyka A., Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA082729
YADDA identifier
bwmeta1.element.ae9630cc-0676-3074-9274-854562015cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.